Catechese

Catechese betekent ‘godsdienstonderwijs’.

De catechisaties beginnen in de laatste week van september en stoppen vóór de stille week, dat is de week vóór Pasen. In de schoolvakanties vervallen de lessen evenals in de week van bid- en dankdag.

De catechisaties worden gezamenlijk gegeven door en voor drie kerken in Loenen aan de Vecht. De Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk (samen PKN) en de Vecht- en Angstelkerk(Vrijgemaakt gereformeerde kerken).

Catechese 12 t/m 16 jaar

Deze is voor de jongeren in de eerste vier jaar van de middelbaren school en wordt gehouden in de Lichtkring op maandagavond van 19.00- 20.00 u.

We gebruiken de methode ‘Follow Me’ van de HGJB. Hierin wordt veel gebruik gemaakt van nieuwe media zoals een PowerPoint presentatie gecombineerd met videofragmenten. Na de introductie van het onderwerp met zingen en gebed gaat de groep in kleinere groepjes uiteen om onder leiding van een mentor verder over het onderwerp door te praten.

Catechese 17 +

Deze verdiepingscatechese is wekelijks op dinsdagavond van 19.00-20.00 in de Lichtkring. Hier gebruiken we de methode ‘Follow Me Next’ van de HGJB. Ook hier maken we gebruiken van een PowerPoint Presentatie met videofragmenten en infodia’s over het onderwerp. We zingen en bidden samen en gaan daarna in kleinere groepen uiteen om o.l.v. een mentor verder te praten over het onderwerp.

Belijdeniscatechese

Op de belijdeniscatechisatie gaan we met elkaar in gesprek over de kern van het geloof, over de betekenis van doop en avondmaal, over het leven als discipel en over wat het betekent om lid te zijn van de gemeente. Dit kan uitlopen op het doen van belijdenis in het midden van de gemeente. Daaraan voorafgaand is er dan eerst een gesprek met een paar leden van de kerkenraad tijdens de aanneemavond.

Meedoen met de belijdeniscatechese betekent niet dat je verplicht bent belijdenis te doen. Het kan ook een manier zijn om gaandeweg duidelijker te krijgen waar het om gaat bij belijdenis doen en er naar toe te groeien. Of om te komen tot duidelijkheid hoe je geloof een plaats geeft in je leven. Je kunt er ook nog een jaar langer aan meedoen voordat je tot een definitieve keuze komt.

De belijdeniscatechese is op dinsdagavond van 20.30- ca 22.00 u in de pastorie. We gebruiken het boekje ‘Hou(d)vast, om vandaag je geloof te belijden’.

Heb je, of heeft u belangstelling voor deze catechese kunt u contact opnemen met de predikant.

 

ds. Peter Nagel

Dominee