Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds is al in 1948 opgericht, speciaal voor gemeenteleden die te kennen hebben gegeven hieraan deel te willen nemen. Zij krijgen dan op of rond hun verjaardag door een van de medewerkers een felicitatiekaart aangeboden. Met de giften die worden ontvangen worden extra dingen voor de kerk gedaan.

Sietze Landmeter

Verjaardagsfonds