Verjaardagsfonds

Dit fonds is in 1948 opgericht. Gemeenteleden die te kennen hebben gegeven hieraan deel te willen nemen krijgen op of rond hun verjaardag door een van de medewerkers(-sters) een felicitatiekaart aangeboden. Met de giften die worden ontvangen worden extra dingen voor de kerk gedaan.
Contactpersoon: Sietze Landmeter

De medewerkers(-sters) en wijkindeling:
– Fam. P. Doornenbal (kern Nieuwersluis, Mijndensedijk, Bloklaan, Oud Over en Rijksstraatweg tot de Bloklaan)
– Dini de Bree-de Lange (wijk Driehoven en Rijksstraatweg, oneven nummers vanaf de Bloklaan tot en met 163)
– Bab Post-van Lindenberg (oude dorpskern Loenen, wijk Rijzicht en seniorenwoningen Hoefijzer/ ’t Karrepad/Middenhoek)
– Anneke Schoe-Laseur (Kickestein, Kleuterstein, Oosterklip, Ouderhoek, Wallestein en Weerestein)
– Hennie Kroon-Hoogendoorn (Rijksstraatweg, even nummers tussen Pr. Margrietlaan en Hoefijzer, Middenhoek, Westerklip, Hunthum, Hofbergen en Hoefijzer vanaf nummer 74)
– Adrie Kroon-Hofland (Rijksstraatweg vanaf Driehovenlaan tot de Kerklaan, Slootdijk, Kerklaan en Oostkanaaldijk)
– Hilleke Spijker-van Toor (Loenersloot ten zuiden van de Provinciale weg)
– Wilma Coers-Kruiswijk (Loenersloot ten noorden van de Provinciale weg)