Huiskring voor jongeren

Ongeveer eens in de drie á vier weken op donderdag is er bij Hijko en Annemarie van Lindenberg jongeren huiskring: leerzame en ook gezellige avonden gegarandeerd! Elke eerste avond van het seizoen bedenken we met elkaar de onderwerpen waar we het over willen gaan hebben. Op die manier proberen we onze hedendaagse leven te koppelen aan onderwerpen uit de Bijbel. “Hoe zou Jezus dit aanpakken?” Wat staat hierover in de Bijbel?” We zoeken met elkaar naar antwoorden en lezen hierover in de Bijbel. Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Annemarie van Lindenberg