Huiskringen

Een huiskamer

Het woord zegt het al: we komen bij elkaar in  een huiskamer. Een plek waar op kleine schaal mensen bij elkaar kunnen zijn. Geen groot kerkgebouw, geen hoge drempels, geen harde kerkbanken, geen preekstoel maar een gastvrije huiskamer, een lage drempel bij de voordeur, een heerlijk makkelijke stoel, we zitten allemaal naast elkaar en dichtbij elkaar, we kunnen elkaar in de ogen kijken en elkaar aanraken: even een arm om je heen. We kunnen op een huiskring vertellen, als we dat willen, wat ons zoal bezighoudt. Hoe het met ons gaat in ons leven en met onze gezondheid, ons werk of het feit dat we al zó lang solliciteren, over ons gezin en dat we het soms ook allemaal niet  meer zo precies weten hoe het zit in deze wereld.

De Bijbel gaat open

De Hervormde Gemeente van Loenen, die deze huiskringen organiseert, heeft elk jaar een nieuw onderwerp waar over nagedacht kán worden. Het is een leidraad hoe we de huiskringavonden kunnen vullen. Elke huiskringavond gaat de Bijbel open. Niet dat we daar altijd pasklare antwoorden kunnen vinden voor de vragen die we hebben en de problemen die we in ons leven tegenkomen. De Bijbel vertelt ons hoe God, die ons allemaal onuitsprekelijk liefheeft, met ons om wil gaan. De mensen waarover in de Bijbel wordt gesproken zijn mensen zoals wij met gedachten, gevoelens en vragen. In de Bijbel komen we mensen tegen die ervoor gekozen hebben God de eerste plaats te geven in hun leven én we komen ook mensen tegen die dat niet wilden, die er niet voor gekozen hebben.

Voor jong en oud

De huiskringen zijn er voor mensen met verschillende achtergronden, voor elk wat wils zou je kunnen zeggen. Zo is er een jongerenkring en ook de ‘wat ouderen’ zitten bij elkaar op een kring.

Om de 3 weken zal er een huiskring zijn, een totaal van 8 avonden in het winterhalfjaar. De kringen worden gehouden op een maandagmiddag en -, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond van ongeveer 20.00 uur tot ongeveer 21.30 – 22.00 uur  op verschillende gastadressen. U kunt zelf aangeven op welke middag/avond en bij welke groep u bij voorkeur aan wil sluiten. Het aantal deelnemers van een huiskring bestaat uit 8-12 personen.

 

images welcome

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

U/jij bent van harte welkom.