Huiskringseizoen 2018-2019

In dit nieuwe winterseizoen is het thema van de huiskringen ‘Aan Tafel’. Als leidraad gebruiken we het boekje van Anne-Marie van Briemen. Zij is predikant van de PKN-gemeente `Zijdekerk` in Boskoop. In haar woord vooraf schrijft ze, dat je tijdens het eten vaak in gesprek raakt. Met je gezin, je familie of vrienden deel je het eten, maar ook het leven. In de bijbel neemt de maaltijd ook een belangrijke plaats in. De bijbelstudies in dit boek gaan over maaltijden waar Jezus aan tafel zit en in gesprek is met zijn tafelgenoten. Hij deelt de maaltijd met allerhande mensen. Zijn leerlingen, schriftgeleerden en tollenaars, wandelaars en Farizeeën. De gesprekken die Jezus met hen voert, brengen ons bij de kern van het evangelie, de liefde en genade van de Heer.

 

In 8 bijeenkomsten staan dit winterseizoen de volgende onderwerpen centraal:

1: Mattheüs 9:9-13
Aan tafel met Mattheüs

2: Lucas 14:12-24
Het grote feestmaal

3: Lucas 11:37-4
Geen hap door je keel

4: Lucas 19:1-10
Logeren bij Zacheüs

5: Lucas 7:36-50
De vrouw aan tafel

6: Lucas 22:14-20
Tafelmanieren

7: Johannes 21:15-19
Ontbijt aan het meer

8: Lucas 24:13-35
Met open handen

 

De huiskringen zijn gepland in de weken 42, 44, 46 en 48 en de weken 5, 7, 10 en 12 in 2019. De toerustingen voor de kringleiding zijn vastgesteld in de weken 41, 45, 4 en 8.  Een afsluitende huiskringdienst zal in overleg worden vastgesteld.

 

De huiskring….

*biedt een groep waar je bij hoort. Juist in onze individualistische tijd, waarin de sociale samenhang steeds vermindert, hebben wij behoefte aan contact en vertrouwelijkheid, vriendschap en saamhorigheid, warmte en geborgenheid, gezelligheid en persoonlijke aandacht.

*biedt een plek waar je weet dat je aanvaard wordt en dus jezelf mag zijn. Je kunt er naast je vreugde ook je vragen en twijfels, zorgen en noden kwijt.

*biedt de mogelijkheid om geestelijk te groeien. Het christenleven hoeft niet saai en eentonig te zijn. Integendeel, het kan juist heel spannend, verrassend, uitdagend, sprankelend en aantrekkelijk zijn. Tenminste, als jouw christen-zijn een veranderingsproces is. Dat wil zeggen dat je steeds nieuwe ervaringen opdoet, nieuwe dingen leert, nieuwe dimensies van het geloofsleven leert kennen, nieuwe terreinen ontdekt waar je jouw geloofsleven in praktijk kunt brengen, nieuwe manieren vindt waarop je door God gebruikt kunt worden.

*biedt een plaats waar je niet alleen iets ontvangt, maar ook iets geeft, namelijk pastorale en diaconale aandacht en zorg. Je hebt niet alleen de ander nodig, maar – wat minstens zo belangrijk is! – je bent zelf ook nodig voor de ander. Jouw bijdrage is belangrijk.

*biedt een plek waar je samen met anderen kunt denken en bidden.

*is voor iedereen toegankelijk, ook als je niet (zo vaak) in de kerk komt.