Huiskringseizoen 2019-2020

Geloven en Doen!

Dit jaar wordt in de huiskringen gewerkt met het boekje “Geloven en doen” van Cock Kroon. In acht bijeenkomsten gaat het over de brief van Jacobus. Jakobus neemt in zijn brief geen blad voor de mond als het gaat om misstanden in de gemeente van Jezus Christus. Hij houdt de lezers een spiegel voor en spoort aan om het Woord van God niet alleen aan te nemen, maar ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Want, zo stelt hij, een waar geloof leidt tot liefdevolle daden.

De onderwerpen zijn:

 1. Een vreemdeling op aarde Jakobus 1: 1 – 11 week 42
 2. Wees alert Jakobus 1: 11 – 19 week 44
 3. Woord en daad Jakobus 1: 19 – 27 week 46
 4. Geloven en doen Jakobus 2: 1 – 26 week 48

Nieuwe jaar:

 1. Spreken en handelen met wijsheid Jakobus 3: 1 – 18 week 4
 2. Leven in afhankelijkheid Jakobus 4: 1 – 17 week 6
 3. De komst van de Heer is nabij Jakobus 5: 1 – 12 week 8
 4. De kracht van het gebed Jakobus 5: 13 – 20 week 10

De toerusting voor de kringleiders is:

 • Week 40: dinsdag 1 okt,
 • Week 45: dinsdag 5 november,
 • Week 3: woensdag 15 januari,
 • Week 7: Woensdag 12 februari.

De afsluitende dienst wordt DV gehouden in de Gereformeerde kerk op 15 maart 2020.

 

De huiskring biedt…

… een groep waar je bij hoort. Juist in onze individualistische tijd, waarin de sociale samenhang steeds vermindert, hebben wij behoefte aan contact en vertrouwelijkheid, vriendschap en saamhorigheid, warmte en geborgenheid, gezelligheid en persoonlijke aandacht.

… een plek waar je weet dat je aanvaard wordt en dus jezelf mag zijn. Je kunt er naast je vreugde ook je vragen en twijfels, zorgen en noden kwijt.

… de mogelijkheid om geestelijk te groeien. Het christenleven hoeft niet saai en eentonig te zijn. Integendeel, het kan juist heel spannend, verrassend, uitdagend, sprankelend en aantrekkelijk zijn. Tenminste, als jouw christen-zijn een veranderingsproces is. Dat wil zeggen dat je steeds nieuwe ervaringen opdoet, nieuwe dingen leert, nieuwe dimensies van het geloofsleven leert kennen, nieuwe terreinen ontdekt waar je jouw geloofsleven in praktijk kunt brengen, nieuwe manieren vindt waarop je door God gebruikt kunt worden.

… een plaats waar je niet alleen iets ontvangt, maar ook iets geeft, namelijk pastorale en diaconale aandacht en zorg. Je hebt niet alleen de ander nodig, maar – wat minstens zo belangrijk is! – je bent zelf ook nodig voor de ander. Jouw bijdrage is belangrijk.

… biedt een plek waar je samen met anderen kunt denken en bidden.

 

En tot slot: is voor iedereen toegankelijk, ook als je niet (zo vaak) in de kerk komt!

 

ds. Peter Nagel

Dominee