Kring voor nieuwe lidmaten

Discipelschap

Als vervolg op de belijdeniscatechisatie van vorig jaar gaat de groep verder als ‘kring voor nieuwe lidmaten’.
Steeds op de laatste woensdag van de maand (met uitzondering van december) willen we samenkomen van 19.30 – ±22.00 uur. We bespreken eerst nog de hoofdstukken uit het boek ‘Discipelschap’ waar we vorig jaar niet aan toe zijn gekomen. Ook jongeren die in één van de voorgaande jaren belijdenis hebben gedaan en graag mee willen doen met deze kring, kunnen zich hiervoor aanmelden bij ds. P. Nagel.

ds. Peter Nagel

Dominee

Discipelschap