IZB ondersteunt vorming ‘Gebedsposten’ Amersfoort

Geschreven op 29 september 2017

Ds. Ron van der Spoel (Amersfoort) gaat als pionier ‘gebedsposten’ opzetten, locaties waar christenen samenkomen om regelmatig te bidden voor hun woonomgeving. De IZB ondersteunt de pioniersplek in wording.

De ‘gebedsposten’ zijn gericht op vernieuwing van het geestelijk leven en het versterken van de missie van de kerk. ‘Daardoorheen zoeken we het welzijn van de wijk en de stad’, zegt Van der Spoel. De eerste gebedsgemeenschap is al begonnen in Amersfoort-Vathorst, waar hij als voorganger heeft gewerkt. Een tweede zal worden gecreëerd in de binnenstad van Amersfoort. De inrichting van de gebedsruimte stimuleert bezoekers om te bidden voor de buurt, de wijk of de stad, door middel van foto’s en kaarten. Er komt een ‘klaagmuur’ en een ‘dankhoek’, waar bezoekers hun uitgeschreven gebeden kunnen achterlaten.’

De verwachting is dat op termijn ook in andere plaatsen in ons land dergelijke gebedsposten worden gecreëerd. ‘De beweging is niet gericht op de vorming van een nieuwe kerk, maar op de gebedstoerusting van gemeenteleden uit lokale kerken. Daardoor is het initiatief voor hen geen concurrentie, eerder een verrijking.’

De IZB ondersteunt het initiatief. ‘We zijn tot de overtuiging gekomen dat gebed structureel een grotere plaats moet krijgen in ons missionaire werk en in de kerken met wie we samenwerken’, zegt algemeen directeur Sjaak van den Berg. ‘Concentratie op Jezus Christus zetten we graag centraal in ons werk, maar in de praktijk blijkt dat kerkenraden en gemeenteleden het lastig vinden om de stem van Christus te verstaan in de huidige tijd. De neiging is groot om maar te beginnen met activiteiten, terwijl het zaak is eerst God te zoeken in gebed.’