Ring Breukelen

Geschreven op 7 december 2018

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Ring Breukelen heeft dr. Wim Dekker ons meegenomen in de spanningen en uitdagingen waarin de kerk in Europa zich vandaag de dag bevindt. De kerk krimpt, daarover liegen de statistieken niet, maar dat is geen reden om krampachtig te doen. Belangrijk is om te beseffen dat de situatie van de kerk het gevolg is van een proces dat al veel langer speelt. Het is een historisch proces, dat teruggaat tot de 16e eeuw, waarin niet langer God, maar de mens centrum van alle dingen is geworden. De situatie waarin de kerk vandaag de dag verkeert, biedt zeker ook kansen. Het is een uitdaging voor de kerk om de kern van haar identiteit te hervinden en om te leren daar vrijuit over te spreken. Dr. Dekker noemt dat ‘de boel omgooien’. Het moet in de kerk ten eerste over de existentiële menselijke ervaringen gaan, over het leven als leven met God, die de bron is van al het goede. De samenleving is weliswaar seculier, maar tegelijk multireligieus en blijvend op zoek naar zin. Wanneer de kerk daadwerkelijk leeft vanuit haar bron, God die de Goedheid zelf is, heeft ze een woord van hoop voor onze samenleving.

Het betoog van dr. Dekker roept om verdere doordenking en om gesprek dat wordt verdiept en voortgezet. Dat zal gebeuren op de volgende ontmoeting tijdens onze tweede bijeenkomst van de Ring Breukelen, op D.V. woensdag 20 maart 2019 in Baambrugge. Dr. Stefan Paas, Theoloog des Vaderlands, zal dan het voortouw nemen tot gesprek. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Namens de Ring Breukelen,

Ds. K. Hage, Dhr. H. Hoogenhout (Baambrugge), Ds. P. Ravensbergen (Wilnis)