Rondom de eredienst

Geschreven op 5 januari 2018

Op zondag 7 januari 2018 hopen in beide diensten gastpredikanten voor te gaan. In de morgendienst is dat ds. A. Christ uit Katwijk, die bekend is omdat hij hier wel vaker voorgaat. De voorganger in de avonddienst is wellicht niet bekend omdat hij hier als eens zou zijn voorgegaan, maar toch bekend omdat u zijn naam kent uit de (kerkelijke) pers. Het is de vorige scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. Arjen Plaisier uit Amersfoort. Tegenwoordig als missionair predikant verbonden aan geloofsgemeenschap De Fontein in Apeldoorn, een pioniersplek van de Protestantse kerk. Een uitgelezen gelegenheid om hem ook te leren kennen als prediker. Ik zou bijna zeggen dat hij behoort tot die mensen in kerkelijk Nederland die elk kerklid eens gehoord moet hebben, omdat hij veel invloed heeft (gehad) op de koers van de kerk naar de toekomst. Het rapport ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’, is onder andere van zijn hand. Ook staat hij achter de gedachteontwikkeling van ‘Back to basics’. Van zijn hand is ook het boek Overvloed en Overgave, dat we vorig jaar op een kring hebben bestudeerd. De moeite waard om hem te komen horen.

Op zondag 14 januari hoop ik in de ochtenddienst zelf voor te gaan. In die dienst is ook ds. Matthijs Geluk uit Perú aanwezig, die wij steunen met de zendingscommissie voor zijn zendingswerk via de GZB. Samen met zijn gezin is hij op verlof in Nederland en hij zal in de dienst iets vertellen over hun eerste twee jaren in Chiclayo. In de avonddienst hoopt proponent A.N.J. Scheer uit Huizen voor te gaan.

Zondag 21 januari is het begin van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Om daaraan vorm te geven is er evenals vorig jaar een dienst onder verantwoordelijkheid van de Raad van kerken van Loenen en Vreeland, waar onze gemeente in mee participeert. De dienst vindt plaats in de Grote Kerk. Zelf ben ik één van de voorgangers en ook uit de andere gemeenten zijn er bijdragen. Ook al wordt de dienst in ‘ons’ kerkgebouw gehouden, wij zijn die zondagmorgen niet de gastheer, dat is de Raad van kerken. Op deze manier hopen wij vorm te geven aan het verlangen van Christus – en dus ook van Zijn kerk – dat wij allen één zijn. Het thema is ‘Recht door zee’, naar aanleiding van het lied van Mozes en Mirjam in Exodus 15, uitgekozen door de kerken uit het Caribisch gebied.

Voor de avonddienst heb ik geruild met ds. M. van der Zwan uit Westbroek.

Op vrijdag 26 januari is er bij de weeksluiting in ‘t Kampje ook viering van het heilig Avondmaal.

Laten we bidden om Gods rijke zegen onder de bediening van Woord en Sacrament.