Vespers in de lijdenstijd

Geschreven op 28 januari 2016

De lijdenstijd of 40-dagen tijd vangt weer aan. Samen met de Gereformeerde Kerk en de Vecht en Angstel Kerk (vrijgemaakt) willen we in de weken naar Pasen toe wekelijks een moment stil staan om toe te leven naar Pasen. We doen dat met een kort avondgebed (vesper) op de woensdagavonden van 19.15 – 19.45 uur bij toerbeurt in één van de drie kerkgebouwen. Elke avond zal er een lezing uit het lijdensevangelie zijn waarin een persoon of groep personen de lijdende Christus ontmoet. Vandaar dat ds. Jeroen de Jong en ds. Peter Nagel er als thema ‘Ontmoetingen op delijdensweg’ aan hebben mee gegeven. De eerste keer is op woensdag 10 februari in de Grote Kerk in Loenen aan de Vecht.