Zaterdag 10 juni: Toer voor het goede doel, voor missionaire projecten IZB

Geschreven op 3 mei 2017

Zaterdag 10 juni wordt de ‘Toer voor het goede doel’ georganiseerd. Een fiets-sponsortocht, waarvan de opbrengst is bestemd voor het missionaire werk in ons land. Er zijn twee varianten: voor ‘gewone’ fietsers (60 km) en wielrenners (150 km). Start- en eindpunt: Zoetermeer.
De opbrengst van de fietstocht komt ten goede aan Perron (Zoetermeer), Leven in Laak (Den Haag en Geloven in Spangen (Rotterdam-West), drie projecten die verbonden zijn aan de missionaire organisatie IZB, die betrokken is bij de organisatie van het evenement. De deelnemers passeren deze projecten en krijgen ter plekke een korte presentatie over het werk.
Missionair werker Jan Waanders en ds. Jan Holtslag, twee gangmakers achter de jaarlijkse Toer voor het goede doel, hebben ditmaal een ronde uitgestippeld door het Westland. De korte route, ca. 60 km legt verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam vice versa. De lange route slingert 150 km door Zuid-Holland, o.a. via Kinderdijk en Hoek van Holland.
De inschrijving is geopend. Kijk voor alle informatie en aanmelding op www.toervoorhetgoededoel.nl