Welkom

Welkom op de website van de Nederlands Hervormde gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom!

Liturgie voor de eredienst op zondag 17 januari 2021 om 19.00 uur in de Grote Kerk te Loenen aan de Vecht
Voorganger: ds. G.J. van Meijeren uit ‘s-Graveland
Organist: Jan Groenendaal

Welkom & mededelingen
Intochtslied Weerklank Psalm 90 vers 1 en 2
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Weerklank Psalm 90 vers 7 en 8
Gebed
Schriftlezing Psalm 102
Samenzang Weerklank Psalm 74 vers 2, 3 en 8
Preek
Geloofsbelijdenis
Antwoordlied Weerklank Lied 237 vers 1 en 2
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie – Interkerkelijke Werkgroep Gevangenis Nieuwersluis
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied Weerklank Lied 258 vers 1, 2 en 3
Zegen