Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Liturgie voor de eredienst op zondag 25 juli 2021 om 19.00 uur in de Grote Kerk te Loenen aan de Vecht.
Voorganger: ds. Peter Nagel
Organist: Gert de Lange
Camerabediening: Nathan Bosch

Welkom & mededelingen
Intochtslied Oude Berijming Psalm 86 vers 6
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Oude Berijming Psalm 25 vers 2 en 6
Geloofsbelijdenis
Antwoordlied Weerklank Psalm 103 vers 8 en 9
Gebed
Schriftlezingen Psalm 119: 89-112 en Mattheüs 26: 36-46
Samenzang Oude Berijming Psalm 33 vers 5 en 6
Preek – Uw wil geschiede
Antwoordlied Weerklank Psalm 40 vers 3
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie: Christenen voor Israël – project Zichron Menachem
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied Weerklank lied 468
Zegen

ZONDAG 49
Vraag 124: Wat is de derde bede?
Antwoord: Uw wil geschiede op de aarde zoals in de hemel. Dat wil zeggen: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil prijsgeven en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzamen; opdat aldus ieder zijn opdracht en roeping even gewillig en getrouw mag vervullen als de engelen in de hemel.