Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Liturgie voor de eredienst van de Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht op zondag 26 juni 2022 om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk
Voorganger: Ds. F. van de Bosch, Huizen
Pianist: Gert de Lange
Koster: Andre van Ekris
KerkTV: Marnik Kroon
Website: Nieuwsbrief: www.hgloenen.nl
Welkom & mededelingen
Aanvangslied Weerklank Psalm 65: 1 en 3
Moment van stilte
Votum & groet
Aanvangslied Weerklank Psalm 145: 1 en 4
Belijdenis van geloof
Samenzang Weerklank Lied 439: 1 en 4  
Gebed
Schriftlezingen 1 Petrus 3: 1-12
Samenzang Weerklank Psalm 133: 1, 2 en 3
Woordverkondiging
Orgelspel
Antwoordlied Weerklank lied 197: 1,7,8 en 9
Dankgebed en voorbede
Collecten 1: Diaconie: Kerk in actie in NL Gift: NL40 RABO 0336 9159 34
                  2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Slotlied Weerklank lied 455: 2 en 3
Heenzending en Zegen
Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws

  • Geen nieuwsberichten gevonden