Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom!

Liturgie voor de eredienst met nabetrachting Heilig Avondmaal op zondag 16 mei 2021 om 19.00 uur in de Grote Kerk te Loenen aan de Vecht.
Voorganger: ds. C. Hoogerwerf uit Doorn
Organist: Gert de Lange

Welkom & mededelingen
Intochtslied Weerklank Lied 187 vers 1, 3 en 5
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Weerklank Psalm 135 vers 3 en 12
Geloofsbelijdenis
Antwoordlied Weerklank Psalm 136 vers 2
Gebed
Schriftlezing Psalm 103
Samenzang Oude Berijming Psalm 103 vers 1, 2 en 3
Preek over Psalm 103: 1-6
Antwoordlied Oude Berijming Psalm 106 vers 1 en 3
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 – diaconaal programma GZB: Project “omzien naar de allerarmsten” in Mozambique
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied Weerklank Lied 515
Zegen