Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

De informatie-avond over de kerk-app Donkey Mobile staat gepland op dinsdag 18 juni 20:00 uur in de kerk! Inloop 19:45.

Eredienst 9 juni 2024 19:00
Voorganger: ds. W.M. Dekker, Waddinxveen
Organist: Jelte Veenhoven
Koster: Erik de Noo
KerkTV: Beamteam
Website:
www.hgloenen.nl
Nieuwsbrief:

Bloemengroet: Mw. J.D. Bloos- Langelaar

Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 18: 1 Weerklank
Stil gebed, votum en groet
Zingen Psalm 18: 2 Weerklank
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 18: 5 Weerklank
Gebed
Schriftlezing: psalm 18:1-34 en 2 Timotheüs 1:6-8
Zingen Weerklank lied 277: 3, 4
Preek
Zingen Ps 18: 8, 9 Weerklank
Gebed
Collecten
1: Diaconie- Geef om Gambia Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Zingen Weerklank lied 445
Zegen