Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Zondag 27 november 19:00
Voorganger: ds. G.M. van Meijeren, Zeist
Organist:
Gert de Lange
Koster: Evert Bosch
Kerk tv: Marnik Kroon

Welkom & mededelingen
Intochtslied Weerklank Lied 106: 1
Stil gebed
Votum & groet
Aanvangslied Weerklank Psalm 8: 113: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Antwoordlied Weerklank Psalm 34: 1 
Gebed bij opening van het Woord
Schriftlezing OT 1 Samuel 16: 1-13 en  Lucas 1: 46-55
Samenzang Psalm 113: 3, 4 (OB)
Woordverkondiging
Antwoordlied Weerklank Lied 424a : 1, 2
Dankgebed en  voorbeden
Collecten 1: Diaconie: Open Doors Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Slotlied Weerklank Lied 425: 2, 3
Zegen

Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws

  • Geen nieuwsberichten gevonden