Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Eredienst van de Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht op zondag 17 oktober 2021 om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat 11.
Voorganger: ds. J.A. Berkheij uit Nigtevecht
Organist: Gert de Lange
KerkTV: Damiën Keyser

Welkom & mededelingen
Intochtslied Weerklank Psalm 84 vers 1 en 2
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Weerklank Psalm 84 vers 3 en 5
Geloofsbelijdenis
Antwoordlied Weerklank Psalm 84 vers 6
Gebed
Schriftlezing Deuteronomium 17: 14-17
Samenzang Weerklank Psalm 99 vers 1
Schriftlezing Mattheüs 22: 14-22
Samenzang Weerklank Lied 251
Woordverkondiging
Antwoordlied Weerklank Lied 249
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie – KiA Werelddiaconaat: werken aan toekomst in Kameroen
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied Weerklank Lied 418 vers 1 en 4
Zegen
Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws