Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Liturgie voor de eredienst van de Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht op zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur in cultureel centrum ’t Web.
Voorganger ds. N.W. van den Houten uit Ede
Organist Gert de Lange
KerkTV Nathan Bosch

Welkom & mededelingen
Intochtslied Weerklank Psalm 139 vers 1
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Weerklank Psalm 62 vers 1
Wetlezing
Antwoordlied Weerklank Psalm 116 vers 1
Gebed
Lied met de kinderen Weerklank Lied 616
Schriftlezing Johannes 1: 43-51
Samenzang Weerklank Lied 437 vers 1 en 3
Woordverkondiging – Ontmoetingen met Jezus – Nathanaël
Antwoordlied Weerklank Lied 41 vers 1 en 3
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie – Stichting De Haven
Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32
Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Slotlied Weerklank Lied 264 vers 1, 3 en 5
Zegen

Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws