Welkom

Welkom op de website van de Nederlands Hervormde gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom!

Liturgie voor de avondmaalsdienst op 12 juli 2020 om 10.00 uur in de Grote kerk te Loenen aan de Vecht
Voorganger: ds. Peter Nagel
Organist: Egbert Verhoef

Welkom & mededelingen
Intochtslied Oude Berijming Psalm 95 vers 1
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Oude Berijming Psalm 95 vers 2 en 3
Verootmoediging
Antwoordlied Oude Berijming Psalm 95 vers 4
Genadeverkondiging
Antwoordlied Weerklank Psalm 103 vers 3
Gebed
Lied met de kinderen Weerklank lied 8
Schriftlezing Mattheüs 12: 22-24 en 46-50
Samenzang Weerklank Lied 297 vers 1, 2, 4
Preek – Als familie van Jezus
Antwoordlied Weerklank Lied 239
Onderwijzing avondmaal
Samenzang Weerklank Lied 328 vers 1 en 2
Gebed & Geloofsbelijdenis
Antwoordlied Weerklank Lied 419
Brood & wijn
Loflied Weerklank Psalm 86 vers 4
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie – Hulp kerken Midden-Oosten
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied Weerklank Lied 334 vers 1 en 2
Zegen
Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws