Welkom

Welkom op de website van de Nederlands Hervormde gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom!

Orde van dienst voor de eredienst op zondag 9 augustus 2020 om 10.00 uur in de Grote Kerk te Loenen aan de Vecht
Voorganger: ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug
Organist: Gert de Lange
Introïtuslied: Weerklank Lied 468 
Votum en groet
Zingen: Weerklank Psalm 84: 1 en 6 
Wet des Heren
Zingen: Weerklank Psalm 119:5 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: Weerklank Lied 612 ‘Jezus is de goede Herder.’
Schriftlezingen: Lukas 8, 1-3  en Johannes 4, 46 – 53.
Tekstlezing:  Johannes 4, 46-53
Zingen: Weerklank Psalm 130: 1 en 3 
Prediking
Zingen: Weerklank Lied 364: 1 en 2
Dankgebed en voorbeden
Inzameling der gaven:
Diaconie: Corona hulpactie christenen in Centraal-Azië
College van kerkrentmeesters: Instandhouding kerkenwerk
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 (OB)
Zegen
Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws