Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

 

4 juni 2023, 19:00
Voorganger: Ds. Jan- Maarten Goedhart, Utrecht
Organist: Louis van Oosterom
Koster: Evert Bosch
KerkTV: Marnik Kroon

Afkondigingen
Aanvangslied: Psalm 103: 1, 5 (WK) ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’
Votum en groet
Wij zingen: Psalm 25: 2, 7 (OB)’HEER, ai, maak mij Uwe wegen’
Geloofsbelijdenis
Wij zingen: WK 427 ‘Ere zij aan God, de Vader’
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 14:15-26, 16:12-15
Wij zingen: WK 201: 1, 2, 5, 6 ‘Kom, Schepper, Geest’
Verkondiging
Wij zingen: WK 198:1 ,4 ‘Ja, de Trooster is gekomen’
Dankgebed
Collecte
1: Diaconie: Evangelische Hogeschool Amersfoort Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Slotlied: Psalm 27: 7 (OB) ‘Zo ik niet had geloofd’
Zegen

Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws

  • Geen nieuwsberichten gevonden