Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Liturgie voor de eredienst van de Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht op zondag 28 november 2021, de eerste zondag van de Advent, om 10.00 uur in cultureel centrum ’t Web.
Voorganger ds. W.J.J. Glashouwer uit Amersfoort
Pianist Gert de Lange
KerkTV Damiën Keyzer

Welkom & mededelingen
Intochtslied Weerklank Lied 471 vers 1
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Weerklank Psalm 21 vers 2 en 3
Wetlezing
Antwoordlied Weerklank Psalm 119 vers 65
Gebed
Lied met de kinderen Weerklank Lied 596
Schriftlezing uit NBG 1951 Openbaring 5: 1-10 en 6: 1-2
Samenzang Weerklank Psalm 23A vers 1, 3 en 5
Woordverkondiging – Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Mt.28:18)
Antwoordlied Weerklank Psalm 91 vers 1 en 5
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie: Stichting Open Doors
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied Weerklank Lied 222 vers 1 en 6
Zegen