Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Eredienst 3 maart 2024 10:00
Voorganger: ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht
Organist: Jan Groenendaal
Koster: Wim Berger
Kerk tv: Beamteam
Website: www.hgloenen.nl
Nieuwsbrief:
Bloemengroet: mw. de Kruijf- van Dommelen

Welkom en mededelingen
Voorzang: WK Psalm 122 vers 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: WK Psalm 95 vers 1,3
Lezing van het gebod
Zingen: WK lied 485 vers 1,3,5
Kinderlied ‘ Ik zal U nooit in de steek laten’
Kindermoment door Evelien Bosch
Kinderen verlaten de kerk
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 13:22-24 en 31-35 door Agaath Aarendonk
Zingen: WK lied 139 vers 1,2,5
Preek over Jeruzalem, Jeruzalem (Lucas 13:34)
Muzikaal intermezzo

Onderling gesprek
Gespreksvragen:
1. Lijken wij als kerk op Jeruzalem? Hoe zou Jezus over onze kerk oordelen en waarvan moeten wij ons bekeren?
2. Wat geeft ons hoop voor de kerk en welke tekenen daarvan zien we?

Zingen: WK lied 222 vers 1,4,6
Dankgebed en voorbede
Collecten (toelichting op het scherm)
1: Diaconie – Trans World Radio Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Kinderen komen terug in de kerk
Zingen: WK lied 220 vers 1,2,5,6,7
Zegen