Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Eredienst 14 april 2024 19:00
Voorganger: ds. M. van Duijn, Zeist
Organist: Gert de Lange
Koster: Wim Berger
Kerk tv:
Beamteam
Website: www.hgloenen.nl
Nieuwsbrief:
Bloemengroet: Gerda en Liesbeth Boele

 

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 92 vers 1, 2 en 3 WK
Stil gebed
Votum & groet
Zingen: WK lied 171
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: WK lied 428
Gebed
Schriftlezing: Lucas 24, 46-49 en Handelingen 1, 1-8
Zingen: WK lied 188 vers 1 en 2
Preek
Zingen: Psalm 65 vers 5 en 6 WK
Dankgebed en voorbede
Collecten
1: Diaconie – Hoop voor Morgen Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Zingen: WK lied 240
Zegen