Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Eredienst zondag 26 maart 2023, 19:00 zesde lijdenszondag
Voorganger:
Ds. W.H. Hendriks, Ter Aar
Organist: Frans Cornet
Kerk TV: Damien Keijzer

Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 71: 1 en 2 (WK)
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Openingswoord: Efeze 5: 13 en 14
Zingen Lied 251: 1, 2 en 3 (WK)
DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed om de verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 9:1-39 NBV
Zingen Psalm 146: 3 en 6 (WK)
Prediking Orgelspel
Geloofsbelijdenis
Zingen Lied 436 (WK) Halleluja, lof zij de Heer!
GEBEDEN EN GAVE
Dankzegging
Voorbede, Stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
1:Diaconie Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
ZENDING EN ZEGEN
Zingen lied 517: 1, 5, 6 en 9 (WK) O grote Christus , eeuwig licht
Zegen

 

Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws

  • Geen nieuwsberichten gevonden