Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

 

Eredienst 26 mei 2024 19:00
Voorganger: ds. W. ten Voorde, Nunspeet
Organist: Gert de Lange
Koster: Evert Bosch
KerkTV: Beamteam
Website:
www.hgloenen.nl
Nieuwsbrief:

Bloemengroet: Mw. H. Griffioen- Veenstra

Welkom en mededelingen
WK Psalm 105 : 1 en 2
Stil gebed / votum en groet
WK lied 284 : 1 en 2 (Here Jezus om Uw Woord)
Geloofsbelijdenis
WK Psalm 86 : 4
Gebed om de opening van Gods Woord Schriftlezing : Handelingen 2 : 1 t/m 8 en 12 t/m 21
WK lied 192 (Geest van hierboven)
Preek
WK lied 77 : 1, 2 en 3 (Wij knielen voor Uw zetel neer)
Dankgebed
Collecten
1: Diaconie- Evangelische Hogeschool Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
WK lied 358 (Ga met God)
Zegen