Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Liturgie voor de eredienst van de Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht op zondag 29 mei 2022 om 10.00 uur in Cultureel centrum ’t Web
Voorganger: Ds. Henk van Veen
Pianist: Gert de Lange
Koster: Jos Peters
Kindernevendienst: Mariska v.d Akker
Oppas: Willeke Veldhuisen
Kerk TV: Nathan Bosch

Welkom & mededelingen
Intochtslied Weerklank 284:1,2,3
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Weerklank 478:1,2,4
Verootmoediging Genadeverkondiging
Antwoordlied Weerklank 478:5,6
Gebed
Lied met de kinderen Weerklank 584
Schriftlezingen Exodus 24:1-11
Samenzang Weerklank Psalm 36:2
Woordverkondiging Exodus 24:11b ‘Feestmaal met de Koning’
Pianospel
Antwoordlied Weerklank 213:1,5,7,8
Onderwijzing Heilig Avondmaal
Samenzang Weerklank 330:1,3,4
Gebed & Geloofsbelijdenis
Antwoordlied: Weerklank 423:3
Brood & wijn Lezing Psalm 103:8-13
Tafellied Weerklank: Psalm 103:5,9
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie/avondmaalscollecte GZB Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Slotlied Weerklank 356:1-4
Zegen

Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws

  • Geen nieuwsberichten gevonden