Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 7 augustus 2022 om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk
Voorganger: Dhr. J.W. van de Kamp
Organist: Egbert Verhoef
Koster: Wim Berger
KerkTV: Damien Keyzer
Website: Nieuwsbrief: www.hgloenen.nl

Welkom & mededelingen
Intochtslied Weerklank lied 505: 1 ,2, 5
Stil gebed Votum & groet
Aanvangslied Psalm 105: 1, 24 (OB)
Geloofsbelijdenis Psalm 48: 4 (OB)
Gebed
Schriftlezingen Zacharia 14
Samenzang Weerklank lied 8
Woordverkondiging
Op die dag….
Orgelspel
Antwoordlied Weerklank 445
Dankgebed en voorbeden,
Samenzang Weerklank lied 356: 1, 2
Collecten
1: Diaconie: Christenen voor Israel Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Zegen
Slotlied Weerklank 356: 3, 4

 

Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws

  • Geen nieuwsberichten gevonden