Welkom

Welkom op de website van de Nederlands Hervormde gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom!

Orde van dienst voor de eredienst op zondag 13 september 2020 om 10.00 uur in de Grote Kerk te Loenen aan de Vecht.
Voorganger: ds. Peter Nagel
Organist: Gert de Lange
Welkom & mededelingen
Intochtslied Oude Berijming Psalm 84 vers 1 en 2
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Oude Berijming Psalm 84 vers 3 en 6
Lezing van de wet
Antwoordlied Weerklank Lied 495
Gebed
Lied met de kinderen Weerklank lied 549
Schriftlezing 1 Petrus 1: 1-2; 2: 11-12; 3: 13-18a
Samenzang Oude Berijming Psalm 27 vers 7
Preek
Antwoordlied Weerklank Psalm 33 vers 7 en 8
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie – Kerk in Actie: Bouw de kerk weer op in Syrië
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied  Weerklank Lied 445
Zegen
Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws