Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

 

Eredienst zondag 3 december 19:00

Voorganger: ds.  G. van Gosch, Scherpenzeel
Organist:
Hijmen van Lindenberg
Ouderling van dienst: Pedro Kroon
Koster:
André van Ekris
Kerk tv: Damien Keijzer
Website: www.hgloenen.nl
Nieuwsbrief:

Bloemengroet: Dhr. en mw. Tuitel- Stam

Welkom en mededelingen
Zingen Lofzang van Simeon: 2
Votum en groet
Stil gebed
Weerklank Psalm 118: 5 en 9
Geloofsbelijdenis
Psalm 27: 7 (OB)
Gebed
Schriftlezing Jes. 8: 19 – 9:6. Mat. 4: 7-12
Weerklank lied111: 1, 3 en 5
Verkondiging
Weerklank lied 113: 1, 2 en 5
Dankgebed en voorbeden
Collecten 1: Diaconie -GZB Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Weerklank Psalm 96: 1 en 2
Zegen