Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Eredienst 14 juli 2024 10:00
Voorganger: prop. A.M. van Manen, Weesp
Organist: Egbert Verhoef
Koster: Jos Peters
KerkTV: Beamteam
Website:
www.hgloenen.nl
Nieuwsbrief:

Bloemengroet: Fam. Jethoe en Fam. Grasmaaijer

Welkom en mededelingen
WK Psalm 92 : 1
Votum
WK Psalm 66 : 3 en 7
Wet van de HEERE
WK Lied 447 : 1 en 4
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied: “Meer dan rijkdom” (op de beamer)
De kinderen (onderbouw)verlaten de kerk
Schriftlezing: Hebreeën 3 : 7 – 12 Hebreeën 4 : 1 – 2 Hebreeën 4 : 14 – 5 : 2 Hebreeën 11 : 36 – 12 : 2
OB Psalm 37 : 3
Verkondiging: Achterop geraakt in de wedloop van het geloof!?
1. Het probleem 2. Hoe ermee om te gaan (De oplossing)
OB Psalm 17 : 3 en 4
Dankgebed en voorbede voor – Familie van Dhr. M. Lokhorst, overleden 10 juli j.l.
Collecten 1: Diaconie – HVD/verjaardagsviering Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
De kinderen komen terug in de kerk
WK Lied 65 : 1 , 5 en 8
Zegenbede

 

Eredienst 14 juli 2024 19:00
Voorganger: ds. D. Wolters, Amsterdam
Organist: Frans Cornet
Koster: Karel Hulsman
KerkTV: Beamteam
Website:
www.hgloenen.nl
Nieuwsbrief:

Bloemengroet: Fam. Jethoe en Fam. Grasmaaijer

Welkom en mededelingen
Lied Psalm 95: 1, 3 WK
Stilte, Votum en groet
Lied WK 242 ‘Samen in de naam van Jezus’
Gebed om opening van het woord en verlichting met de Geest
Lezing Marcus 7: 23-37 (NBV’21)
Lied Psalm 146: 1, 7, 8 WK
Preek Overrompelend
Lied WK 468 ‘Vernieuw Gij mij’
Geloofsbelijdenis
Lied WK 460 ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’
Gebeden
Collecten 1: Diaconie – HVD Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Lied WK 239 ‘In Christus is noch west noch oost’
Zegen