Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Liturgie 2 oktober 2022 10:00
Voorganger: Ds. van Goch, Huizen
Organist: Gert- Jan Bruggeman
Koster: Wim Berger
Kerk TV: Marnik Kroon

Welkom & mededelingen
Intochtslied Psalm 89: 1 (OB)
Stil gebed
Votum & groet
Aanvangslied Psalm 115: 1, 6 Weerklank
Genadeverkondiging
Psalm 119: 3 Weerklank
Gebed bij opening van het Woord
Kindermoment/lied Weerklank Lied 531: 1, 2
Schriftlezing Psalm 89: 1-19
Samenzang Psalm 89: 7, 8 (OB)
Woordverkondiging
Orgelspel
Antwoordlied Weerklank Lied 433
Dankgebed en voorbeden
Collecte:
   1: Diaconie: Kerk en Israel
Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32
Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Slotlied Weerklank Lied 443
Zegen

Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws

  • Geen nieuwsberichten gevonden