Welkom

Welkom op de website van de Nederlands Hervormde gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom!

Orde van dienst voor de eredienst op zondag 25 oktober 2020 om 10.00 uur in de Grote Kerk te Loenen aan de Vecht.
Voorganger: ds. C. Hoogerwerf, Doorn
Organist: Gert de Lange
Vijf voorzangers zingen de liederen in de kerk

Welkom & mededelingen
Intochtslied Weerklank Lied 411
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied  Weerklank Psalm 35 vers 1, 11 en 13
Lezing van de wet
Antwoordlied Oude Berijming Psalm 119 vers 1
Gebed
Lied met de kinderen Weerklank Lied 592
Schriftlezing 1 Koningen 19:1-18
Voorzang Weerklank Psalm 70
Preek
Antwoordlied Oude Berijming Psalm 118 vers 7 en 8
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie – Kerk in Actie – Najaarszendingscollecte
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied  Weerklank Lied 237
Zegen