Zondag 5 februari 2023
Voorganger: drs. N.C. van der Voet, Veenendaal
Organist: Jan Groenendaal
KerkTV: Nathan Bosch
Welkom & mededelingen
Intochtslied: Weerklank Psalm 75:1 , 6
Stil gebed
Votum & groet
Aanvangslied: Weerklank Psalm 116: 1, 10
10 geloften
Antwoordied: Weerklank Psalm 25: 2
Gebed
Kindermoment/lied OTH 549
Samenzang Weerklank lied 454: 1, 4
Preek
Samenzang Weerklank lied 256: 1, 2, 3
Dankgebed en voorbeden
Collecten 1: Diaconie: KIA Werelddiaconaat Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Kinderen komen terug in de kerk
Slotlied Weerklank Psalm 68: 8 
Zegen
Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws

  • Geen nieuwsberichten gevonden