Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

Liturgie voor de eredienst op zondag 1 augustus om 19.00 uur in de Grote Kerk te Loenen aan de Vecht.
Voorganger: ds. M. van Duijn uit Zeist
Organist: Gert de Lange
KerkTV: Nathan Bosch

Welkom & mededelingen
Intochtslied Weerklank Lied 10
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Weerklank Psalm 143 vers 8 en 9
Geloofsbelijdenis
Antwoordlied Weerklank Lied 285
Gebed
Schriftlezingen Johannes 9: 1-7
Samenzang Weerklank Lied 55
Preek
Antwoordlied Weerklank Psalm 146 vers 3 en 6
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie – The Gideons International
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied Weerklank Lied 468
Zegen