Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De deuren van onze kerk staan voor iedereen open, je bent dus van harte welkom.

 

Eredienst zondag 24 september 2023 19:00
Voorganger: B.F. Bakelaar, Krimpen aan de Lek
Organist: Jelte Veenhoven
Koster: Govert Hoogendoorn
KerkTV: Nathan Bosch
Bloemengroet: Mw. Salomons-Hoogendoorn

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 122: 1 (OB): ‘Ik ben verblijd, wanneer men mij’
votum en groet
Psalm 92: 1 en 3 (WK): ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’
Geloofsbelijdenis
In antwoord op de geloofsbelijdenis (staande): Lied 500: 1 t/m 5 (WK): ‘Bescherming is er bij de Heer’
Schriftlezing (HSV): Numeri 10: 29-36 Tekst: Numeri 10: 29
Voor de verkondiging: Psalm 25: 2 en 4 (WK): ‘Heer, wijs mij toch zelf de wegen’
Verkondiging
In antwoord op de verkondiging: Lied 41: 1, 2 en 3 (WK): ‘Jezus die langs het water liep’ 
Collecten
1: Diaconie- GZB Fam. Geluk Gift/collecte NL40 RABO 0336 9159 34
2: College van Kerkrentmeesters Kerkbalans NL34 RABO 0373 7246 32 Gift/collecte NL56 RABO 0373 7246 24
Slotzang: Lied 357: 1 en 2 (WK): ‘Ga nu heen in vrede’
Zegen