Welkom

Welkom op de website van de Nederlands Hervormde gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom!

Liturgie zondag 29 november 2020 om 10.00 uur
Voorganger: ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug
Organist: Hijmen van Lindenberg
Zingen alleen door voorzangers

Welkom & mededelingen
Intochtslied Weerklank Lied 281 vers 1 en 4
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Weerklank Psalm 27 vers 1 en 4
Lezing van de wet
Antwoordlied Weerklank Psalm 119 vers 5
Gebed
Lied met de kinderen Weerklank Lied 113 vers 1
Schriftlezingen
Jesaja 60: 1-3 en 17-22
Johannes 1: 1-9
Openbaring 21: 22-27
Samenzang Weerklank Psalm 130A vers 1 en 3
Preek – Jesaja 60: 1 en 20
Antwoordlied Weerklank Lied 215 vers 1, 2, 3 en 6
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie – Open Doors
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied Weerklank Lied 111
Zegen