Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom!

Liturgie voor de eredienst op zondag 11 april 2021 om 19.00 uur in de Grote Kerk te Loenen aan de Vecht.
Voorganger: ds. Peter Nagel
Organist: Gert de Lange

Welkom & mededelingen
Intochtslied Oude Berijming Psalm 24 vers 5
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Weerklank Psalm 99 vers 1 en 8
Geloofsbelijdenis
Antwoordlied Weerklank Psalm 145 vers 3
Gebed
Schriftlezingen MattheĆ¼s 28: 16-20 en Handelingen 1: 1-8
Samenzang Weerklank Lied 237 vers 2 en 3
Preek – Laat komen Heer Uw Rijk!
Antwoordlied Weerklank Psalm 22 vers 13
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie: Voedselbank Hoop voor Morgen in Amsterdam Zuid-Oost
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied Weerklank Lied 413
Zegen

Heidelbergse Catechismus Zondag 48
Vraag 123: Wat is de tweede bede?
Antwoord: Uw rijk kome. Dat wil zeggen: regeer ons zo door uw Woord en uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar uw kerk en breid haar uit; vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen U verheft, evenals alle boze plannen die tegen uw heilig Woord beraamd worden; totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wanneer Gij alles zult zijn in allen.

 

Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws

  • Geen nieuwsberichten gevonden