Welkom

Welkom op de website van de Nederlands Hervormde gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom!

Orde van dienst voor zondag 24 mei
Voorganger: ds. P. Nagel
Organist: Gert de Lange

Welkom & mededelingen
Intochtslied Weerklank Psalm 29 vers 1 en 4
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied  Weerklank Lied 190
Wetlezing
Antwoordlied Weerklank Psalm 25 vers 3 en 5
Gebed
Lied met de kinderen Weerklank lied 584
Schriftlezingen Handelingen 1: 4-12 en Johannes 13: 31-14: 3
Samenzang  Weerklank Lied 66 vers 1, 3, 4 en 7
Preek – Johannes 13: 33-35
Antwoordlied Oude Berijming Psalm 133
Dankgebed & voorbeden
Collecten
1: Diaconie – Corona noodfonds IZB
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied Weerklank Lied 264
Zegen
Volledig nieuwsoverzicht

Nieuws