Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Loenen aan de Vecht. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De deuren van onze kerk staat voor iedereen open, je bent dus van harte welkom!

Liturgie voor de eredienst op zondag 21 februari 2021 om 19.00 uur in de Grote Kerk te Loenen aan de Vecht.
Voorganger: ds. Jeroen de Jong uit Waarder
Organist: Frans Cornet

Welkom & mededelingen
Intochtslied Oude Berijming Psalm 95 vers 1 en 4
Stilte
Votum & groet
Aanvangslied Weerklank Lied 54 vers 1, 3 en 7
Gebed
Schriftlezing Johannes 4: 1-30
Samenzang Weerklank Psalm 139 vers 1 en 14
Preek
Antwoordlied Weerklank Lied 460
Dankgebed & voorbeden
Geloofsbelijdenis
Antwoordlied Weerklank Lied 364 vers 1
Collecten
1: Diaconie – GZB: Hulp aan vluchtelingen kinderen met een beperking
2: College van Kerkrentmeesters
Slotlied Weerklank Lied 519
Zegen