Zending en Evangelisatie

Zending en evangelisatie onder één kopje. Daar is voor gekozen omdat het allebei gaat over één ding: mensen vertellen over God en wat Zijn Zoon Jezus Christus betekent voor de wereld dichtbij en ver weg.

Peru

De zendingscommissie van de gemeente houdt de gemeenteleden op de hoogte van de contacten die er zijn met christelijke scholen in Peru. Het aantal leerlingen op de school ‘Elim’ in Lima stijgt nog steeds. Jannet Smelt en Gerrit Jansen vormen samen het nieuwe bestuur van PCOB(Protestant christelijk onderwijs Peru).

Een ander contact is ds.Peter Kleinbloesem.
Zijn hart ligt bij Cuba. Dit is een land in het Caribisch Gebied in Midden-Amerika met ongeveer elf miljoen inwoners. Ongeveer de helft van de bevolking is rooms-katholiek. Een veel kleiner deel van de bevolking is ‘evangélico’ (reformatorisch of evangelisch). Het aantal evangélicos neemt echter snel toe. Daarin ziet hij de hand van God. Vier keer per jaar reist hij naar Cuba. Op Cuba werkt hij samen met een lokale kerk en is hij betrokken bij allerlei vormings- en toerustingsactiviteiten: op het seminarie, op de Bijbelscholen in de provincies en in diverse gemeenten. Om hiermee het Evangelie ook in Cuba te kunnen delen. Hij ziet ook de enorme zendingsdrang bij Cubaanse christenen. De groei van de kerk heeft als gevolg dat er veel behoefte is aan vorming en toerusting. Er is een tekort aan predikanten en aan docenten op de seminaries. De emigratiegolven die er afgelopen jaren geweest zijn richting de USA hebben dat tekort alleen maar groter gemaakt. En dat terwijl er heel veel christenen in Cuba een opleiding willen volgen voor predikant, evangelist of een andere taak in de kerk. Ds.Peter Kleinbloesem kan ook gesteund worden via www.zendingsmaatje.nl.

Als deelgenotengemeente zijn we ook betrokken bij het werk van fam. Geluk in Peru:

Interview met fam Geluk uit het Zondagsblad:

Heb lef en wees ondernemend!Ook als gemeente”

Ze waren met verlof in Nederland en hebben inmiddels hun zendingswerk in Peru weer hervat. Gelukkig was er op de valreep nog even tijd voor het Zondagsblad. In het prachtige dorpje Giessenburg ontmoeten we zendeling Matthijs Geluk.(DOOR ELLEN TER AVEST,WIERDEN)

Het jonge gezin Geluk – Matthijs(34), Rosa (29) en vier kinderen- heeft het tijdens de verlofperiode maar druk. Ze bezoeken de gemeenten die hen ondersteunen,acht stuks in totaal. Ze leggen familiebezoekjes af.En ze hebben afspraken bij hun opdrachtgever, de Gereformeerde Zendingsbond te Driebergen. Maar tijd voor een interview kan er nog wel even af.

Matthijs Geluk Als tiende in een gezin van twaalf kinderen wordt Matthijs (34)geboren in Gorinchem, waar hij een fijne jeugd heeft. Hij groeit op in de Gereformeerde Gemeente. Na het VWO schrijft hij zich in voor een rechtenstudie. “Een van mijn broers besloot op wereldreis te gaan. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik wilde en besloot met hem mee te gaan, dus schreef ik me weer uit. We gingen naar Nicaragua om te helpen met bouwprojecten. Ik kwam vers van het VWO en kon eigenlijk niks met m’n handen”, lacht Matthijs. “Ik heb in die tijd veel geleerd en nagedacht over het leven. Wil ik carrière maken of wil ik mensen helpen? Vervolgens heb ik de keuze gemaakt om theologie te gaan studeren in Utrecht. Ik sloot me aan bij een kerk in De Bilt, waar de vader van Rosa destijds predikant was(de uit Almelo afkomstige Leo Smelt, red.). De vonk sloeg over en een aantal jaar later zijn we getrouwd en in Nieuwegein gaan wonen.”

Liefde voor zending In 2013 studeerde Matthijs af en begon het buitenland te kriebelen. “De liefde voor zendingswerk zit in de familie”, vertelt Matthijs. “Drie van mijn zussen zijn ook uitgezonden geweest. Het is vast een reactie op onze jeugd, toen kwamen we het land niet uit, haha!”Rosa is in Peru geboren. Ze werd op haar derde geadopteerd door de familie Smelt, die daar toen als zendelingen werkten en groeide op in Nederland. Geen wonder dat Latijns-Amerika trok. Matthijs: “Ik was natuurlijk ook al eens in Nicaragua geweest. We zijn in gesprek gegaan met de Gereformeerde Zendingsbond. Na een jaar kwam er een prachtige kans voorbij. We konden uitgezonden worden naar Peru, naar Chiclayo, een stad van ongeveer één miljoen inwoners.”

Missie in Peru Samen met hun kinderen vertrekken Rosa en Matthijs in 2016 naar Chiclayo. Matthijs is inmiddels officieel bevestigd als predikant en gaat in Peru aan de slag als ‘trainer of toeruster’. “Eigenlijk heb ik drie kerntaken”, licht hij toe. “Ik adviseer het landelijke bestuur van de Presbyteriaanse kerk. Ik werk aan een nieuwe classis in de kustregio van Peru. En ik ben actief in de gemeente. In Chiclayo bestaat al een gemeente in een buitenwijk. Samen met de predikant van deze kerk, zijn we ook actief geworden in het centrum van de stad. We richten ons vooral op jongeren en studenten. We zijn gewoon begonnen met Bijbelstudies en nu houden we op zondagen ook een kerkdienst bij ons thuis, in een lokaal in de achtertuin. Inmiddels hebben we zo’n dertig gemeenteleden.”

 Vrouwen Rosa heeft binnen de gemeente een vrouwengroep opgericht. “In Peru zit het in de cultuur dat mannen en vrouwen apart van elkaar dingen ondernemen. De ene keer gaan ze inhoudelijk met elkaar aan de slag en doen ze aan Bijbelstudie, de andere keer doen ze iets creatiefs. Rosa merkt ook dat vrouwen hier makkelijker praten als er geen mannen bij zijn.”

Smartphone Matthijs en Rosa spreken beiden Spaans. “De communicatie met de bevolking gaat best makkelijk”, vertelt Matthijs. “En niet te vergeten, iedereen heeft daar een smartphone. Ze hebben in Latijns-Amerika tien stappen overgeslagen qua digitalisering;zij gingen van niks naar een smartphone. Dus uiteraard communiceren we ook via een Whatsapp-groepsapp. We delen gebedspunten met elkaar of doen eens een praktische mededeling. Ideaal.”

Lef “Onze gemeente is nog flink in opbouw. We willen het netwerk laten groeien en proberen de kerk onafhankelijk van zendingsgeld te maken. Onze visie is dat je missionair te werk moet gaan. Heb lef en wees ondernemend! Ook als gemeente. Als kerk binnen je eigen muren blijven zitten en naar buiten roepen ‘Kom maar!’, werkt niet. Je moet de deur openzetten en zelf ook naar buiten treden. Ik benbewust een beetje naïef. We willen toch mensen bereiken? Nou, dat lukt het beste door een directe benadering. Ook in Peru.” Voor veel gemeenten is het niet makkelijk om ineens naar buiten te treden. Dat roept allerlei onzekerheden op. Maar daar moet je niet in blijven hangen. Als je niets onderneemt, bereik je ook niets.” Rosa heeft familie in Vriezenveen. De Hervormde Gemeente ondersteunt het zendelingsechtpaar (onlangs nog met een oliebollenactie die ruim 7200 euro opbracht). Ook de Hervormde Gemeente Emst geeft jaarlijks een grote bijdrage. Eind februari is de familie Geluk voor de tweede termijn teruggekeerd naar Peru.

Malawi

In een ander land hebben we contact met Ds.Willem-Henri en Ditteke den Hartog, vanuit Malawi begeleiden zij het werk van de GZB in zuidelijk en oostelijk Afrika. Het is een programma, waardoor gemeenteleden in Malawi getraind worden meer kennis te krijgen van wat ze zelf geloven versus wat moslims geloven. Doel is dat de gemeenteleden een getuigend gesprek met hun moslimnaasten aangaan. Er worden onder andere boeken, dvd’s en folders beschikbaar gesteld om het evangelisatiewerk onder moslims te ondersteunen. Op deze manier zijn er honderden moslims bij de kerk betrokken geraakt. Willem-Henri en Ditteke kunnen ook gesteund worden via www.zendingsmaatje.nl.

Paasgroetenactie St.Friedesstimme

Een steeds weerkerende actie is het met Pasen versturen van kaarten, Bijbels en lectuurpakketten van St.Friedensstimme. Deze Stichting staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.

Najaarszendingscollecte

In het voorjaar is er de Pinksterzendingscollecte en in het najaar de Najaarszendingscollecte. Deze collectes gaan naar de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). De GZB ondersteunt kerken wereldwijd bij het stichten en opbouwen van open en gastvrije gemeenten. Gemeenschappen waar iedereen welkom is en waar onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen, ook en vooral naar degenen die leven in de marge. Gemeenten waar Gods Koninkrijk zichtbaar wordt voor hun omgeving, omdat het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus er gehoord, gedeeld en geleefd wordt. De GZB zendt mensen uit die het verlangen en de vaardigheden hebben om gemeenten te helpen groeien. Zij dienen de kerk en ondersteunen hen bij hun missie. Dat doen ze door onderwijs, training, advisering maar ook door praktisch mee te draaien in projecten van de kerk. Zij zijn een belangrijke verbindende schakel met de kerk in Nederland!

 

Kaarten en postzegels

Kaarten en postzegels(ruim afscheuren) kunnen nog steeds worden ingeleverd achter in de kerk. Jaarlijks leveren die de zending zo’n 35.000 euro op, de moeite waard.

Vertellen en voorleven van de Goede Boodschap dichtbij huis

De leden van de christelijk gemeente van Loenen zijn gewone mensen die wonen in een gewoon dorp. Zij willen in Loenen ook iets laten horen en zien van hun geloof. Zij doen dat door heel gewoon en bescheiden aanwezig te zijn bij tal van activiteiten. Een speciale plaats nemen activiteiten in die worden georganiseerd vanuit en door de leden van de christelijke gemeente. We denken daarbij aan de Fancy-Fair waar heel veel mensen van de gemeente op een of andere manier hun steentje bijdragen. Wij vinden het ontzettend leuk dat veel inwoners van Loenen naar die markt komen en soms zomaar spontaan bij de heerlijk gebakken taart en de koffie in gesprek raken met mensen van de christelijke gemeente….zoals op zoveel plaatsen meer gedurende de gewone dagen van de week. De vraag blijft: waar maken christenen verschil ? Daar houdt de evangelisatiecommissie zich mee bezig.

We zijn ook aanwezig met een stand op de jaar- en curiosamarkt. Op die stand liggen bijbels, christelijke boeken(ook 2e hands) en cd’s. Je kunt een gesprekje aanknopen met diegenen die bij de stand staan….

Elk jaar is er een kerstzangdienst met prachtige liederen en orgelspel. Iedereen is daar welkom !

Gemeenteleden nemen rond Pasen, Pinksteren en Kerst een blad mee: Echo of Elisabethbode. Zij kunnen dit blad doorgeven aan buren of vrienden. In deze bladen wordt aandacht besteed aan de christelijke feestdagen.

 

Vakantie Bijbel Week voor kinderen

VBW_Team_2015Deze activiteit heeft een eigen uitgebreide en informatieve website met leuke foto’s over o.a. de laatste VBW. Wil je hier meer over weten moet je zeker eens kijken www.vbwloenen.nl