Bloemendienst

Binnen de gemeente is er een bloemendienst. De bloemdienst verzorgt wekelijks de bloemen bij de kerkdiensten in de Nederlands Hervormde Kerk. Daarnaast zorgt de bloemendienst ervoor dat er bloemen in de kerk staan bij bijzondere diensten zoals huwelijksdiensten van gemeenteleden. Na het weekend worden de bloemen, ter bemoediging of als groet van de gemeente, naar een gemeentelid gebracht. Wie de bloemen ontvangt staat wekelijks vermeld in de nieuwsbrief. Bij doopdiensten gaan de bloemen naar de doopouders.

Namen van gemeenteleden, die volgens jou in aanmerking komen voor een bloemengroet, kun je doorgeven aan Trijnie Hoogendoorn, voorzitter en contactpersoon.

Trijnie Hoogendoorn

Bloemendienst