Contact

Adressen & gegevens

De meest gebruikte contactgegevens vindt u onderstaand.

De Kerk

De Lichtkring

Bijgebouw kerk

ds. Peter Nagel

Dominee

Petra Berger

Financiële administratie

Anke de Kruijf

Ledenadministratie

Jan van Ekris

Preekbeurten voorziener

Adriaan Kroon

Scriba

Henk Kroon

Koster