Contact

Adressen & gegevens

De meest gebruikte contactgegevens vindt u onderstaand.

De Kerk

De Lichtkring

Bijgebouw kerk

ds. Peter Nagel

Dominee

Petra Berger

Financiële administratie

Anke de Kruijf

Ledenadministratie

G. Strubbe

Preekbeurten voorziener

Agaath Aarendonk-Veenstra

Vertrouwenspersoon, Scriba

Henk Kroon

Koster