Volg ons op facebook 

Provincie Utrecht maakt zich sterk voor de restauratie van de kerk

Maandag 17 mei werd bekend dat het Erfgoed Parelfonds van de provincie Utrecht haar financiële steun verleent aan de restauratie van de Grote Kerk in Loenen. En die steun is van harte welkom want er zijn grootse plannen met ons mooie 14e eeuwse kerkgebouw. Dit alles heeft tot doel om het prachtige monumentale gebouw te behouden en een centrale plek te laten zijn en blijven in het dorp.

Naast de aanzienlijke bijdrage van dit provinciale fonds werden in een eerder stadium al toezeggingen ontvangen van het K.F. Hein fonds, het Hendrik Muller fonds en het Elise Mathilde fonds.

We zijn heel blij met deze bijdrages, het brengt ons dichter bij de realisatie van de plannen. Meer informatie zal binnenkort volgen.

Wilt u voortaan de nieuwsbrief over dit project ontvangen ? Dan graag een mailtje sturen aan met vermelding “nieuwsbrief”.

“Respect voor toen en straks”

De voor iedere bewoner zichtbare Grote Kerk van Loenen heeft een lange en indrukwekkende geschiedenis. Het oudste deel, toen nog alleen een kapel, wordt gedateerd van vóór 1300. Door de eeuwen heen is er natuurlijk veel veranderd, je vindt er o.a. een sacristie, de toren is gebouwd en er is een schip met dwars- en zijbeuken.
 
Zo staat er nu een monumentale kerk midden in ons dorp. Een kerk die je al vanuit de verte ziet, van welke kant je ook komt. Een beeld dat altijd een gevoel van thuiskomen creëert. Een kerk die de aandacht trekt. Maar ook een kerk die beter voorbereid kan en moet zijn op de toekomst. Daar gaan we vol enthousiasme mee aan de slag.
 

Al die veranderingen hebben er toe geleid dat er u een monumentale kerk in ons dorp staat. Een kerk die het aanzien waard is. Maar ook een kerk die beter voorbereid kan zijn op de toekomst. En daar gaan we mee aan de slag.

Restauratie, Multifunctionaliteit en Verduurzaming zijn kernwoorden bij dit project.

In het verleden zijn kerken ooit publieke ruimten geweest. Oude schilderijen geven hier een goed beeld van. De kerk was voor iedereen toegankelijk en werd beschikbaar gesteld Ivoor allerlei activiteiten. Denk hierbij aan religieuze, sociale en commerciële activiteiten. Wat in principe buiten plaatsvond kan bij regen en kou ook in de kerk plaatsvinden. Iets wat we nu niet meer herkennen. De kerk is al heel lang geen openbaar gebouw meer. De deur zit te vaak op slot. Daar gaan we verandering in brengen.

De multifunctionaliteit

De verduurzaming

De restauratie

Gebrandschilderd glas

De multifunctionaliteit zien we terug in de aanpassing aan het huidig liturgisch gebruik met toevoeging van utilitaire ruimten in de transepten, in het nieuwe stiltecentrum en in het toegankelijker maken van de kerk voor bruiloften en begrafenissen.

De verduurzaming zal plaatsvinden door het aanbrengen van een duurzame verwarming in het schip, de zijbeuken en de transepten, door achter de ingangen van de zijbeuken glazen tochtportalen te plaatsen en door het plaatsen van de nieuwe (voorzet)ramen.

De restauratie vindt zijn beslag in het herstel van aanwezige monumentale waarden, het herstel en de aanpassing van de vloer, het herstel van alle kerkvensters en de restauratie van de 19e-eeuwse canapé banken.

Een geoormerkt bedrag uit een erfenis is gereserveerd voor het plaatsen van gebrandschilderd glas. Voor het Koor ( de opstandingskapel) en schip is dit speciaal ontworpen.

Om dit bijzondere en historische pand voor toekomstige generaties te behouden gaan wij actie voeren én aan de slag. Zo blijft dit bijzondere kerkgebouw bewaard voor ‘straks’. Een kerk waar iedereen welkom is om samen te komen, te vieren en te danken met elkaar.

Wilt u een bijdrage leveren aan het Werk aan de Kerk project?

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op NL56RABO 0373 7246 24 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht o.v.v. Werk aan de Kerk. Dank u wel!

Denkt u erover na om een (grote) gift te doen of wilt u meer informatie over periodiek schenken?
U kunt contact opnemen met de secretaris kerkrentmeester; mw P. Berger 0294-293365 of stuur een mail naar .

Het aangaan van een periodieke gift is voor u interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een ‘normale gift’. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60,-) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.

De Hervormde kerk heeft een ANBI status . Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

 

Heeft u vragen over het Werk aan de Kerk? Neem contact op met Gijsbert van Lindenberg per mail: