“Respect voor toen en straks”

De voor iedere bewoner zichtbare Grote Kerk van Loenen heeft een lange en indrukwekkende geschiedenis. Het oudste deel, toen nog alleen een kapel, wordt gedateerd van vóór 1300. Door de eeuwen heen is er natuurlijk veel veranderd, je vindt er o.a. een sacristie, de toren is gebouwd en er is een schip met dwars- en zijbeuken.
 
Al die veranderingen hebben er toe geleid dat er u een monumentale kerk in ons dorp staat. Een kerk die het aanzien waard is. Maar ook een kerk die beter voorbereid kan zijn op de toekomst. En daar gaan we mee aan de slag.

In het verleden zijn kerken ooit publieke ruimten geweest. De kerk was voor iedereen toegankelijk en werd beschikbaar gesteld voor allerlei activiteiten. Denk hierbij aan religieuze, sociale en commerciële activiteiten. Iets wat we nu niet meer herkennen. De Grote Kerk is al heel lang geen openbaar gebouw meer, de deur zit te vaak op slot. Daar gaan we verandering in brengen met dit mooie project.