“Respect voor toen en straks”

De voor iedere bewoner zichtbare Grote Kerk van Loenen heeft een lange en indrukwekkende geschiedenis. Het oudste deel, toen nog alleen een kapel, wordt gedateerd van vóór 1300. Door de eeuwen heen is er natuurlijk veel veranderd, je vindt er o.a. een sacristie, de toren is gebouwd en er is een schip met dwars- en zijbeuken.
 
Zo staat er nu een monumentale kerk midden in ons dorp. Een kerk die je al vanuit de verte ziet, van welke kant je ook komt. Een beeld dat altijd een gevoel van thuiskomen creëert. Een kerk die de aandacht trekt. Maar ook een kerk die beter voorbereid kan en moet zijn op de toekomst. Daar gaan we vol enthousiasme mee aan de slag.
 

Al die veranderingen hebben er toe geleid dat er u een monumentale kerk in ons dorp staat. Een kerk die het aanzien waard is. Maar ook een kerk die beter voorbereid kan zijn op de toekomst. En daar gaan we mee aan de slag.

Restauratie, Multifunctionaliteit en Verduurzaming zijn kernwoorden bij dit project.

In het verleden zijn kerken ooit publieke ruimten geweest. Oude schilderijen geven hier een goed beeld van. De kerk was voor iedereen toegankelijk en werd beschikbaar gesteld Ivoor allerlei activiteiten. Denk hierbij aan religieuze, sociale en commerciële activiteiten. Wat in principe buiten plaatsvond kan bij regen en kou ook in de kerk plaatsvinden. Iets wat we nu niet meer herkennen. De kerk is al heel lang geen openbaar gebouw meer. De deur zit te vaak op slot. Daar gaan we verandering in brengen.

Wilt u een bijdrage leveren aan het Werk aan de Kerk project?

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op NL56RABO 0373 7246 24 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht o.v.v. Werk aan de Kerk. Dank u wel!

Denkt u erover na om een (grote) gift te doen of wilt u meer informatie over periodiek schenken?
U kunt contact opnemen met de secretaris kerkrentmeester; mr W. Berger 0294-293365 of stuur een mail naar .

Het aangaan van een periodieke gift is voor u interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een ‘normale gift’. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60,-) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.

De Hervormde kerk heeft een ANBI status . Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Heeft u vragen over het Werk aan de Kerk? Neem contact op met Gijsbert van Lindenberg per mail: