Catechese

Catechese betekent ‘godsdienstonderwijs’. De catechisaties beginnen in de laatste week van september en stoppen vóór de stille week, dat is de week vóór Pasen. In de schoolvakanties vervallen de lessen evenals in de week van bid- en dankdag. De catechisaties worden gezamenlijk gegeven door en voor drie kerken in Loenen aan de Vecht. De Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk (samen PKN) en de Vecht- en Angstelkerk (Vrijgemaakt gereformeerde kerken).

Catechese 12 t/m 16 jaar

Deze is voor de jongeren in de eerste vier jaar van de middelbare school en wordt gehouden in de Lichtkring op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur. We gebruiken de methode ‘Follow Me’ van de HGJB. Hierin wordt veel gebruik gemaakt van PowerPoint en videofragmenten. Na de introductie van het onderwerp met zingen en gebed gaat de groep in kleinere groepjes uiteen om onder leiding van een gemeentelid verder over het onderwerp door te praten.

Catechese 17+

Deze verdiepingscatechese is wekelijks op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Lichtkring. Hier gebruiken we de methode ‘Follow Me Next’ van de HGJB. Wij maken gebruik van PowerPoint, videofragmenten en infodia’s over het onderwerp. We zingen en bidden samen en gaan daarna in kleinere groepen uiteen om o.l.v. een gemeentelid verder te praten over het onderwerp.

Belijdeniscatechisatie voor jong en ouder

Zoals in veel gemeenten zijn er ook in Loenen aan de Vecht oudere meelevende leden die toch nog geen belijdenis van het geloof hebben gedaan. Daar kunnen allerlei begrijpelijke redenen voor zijn. Bij dezen wil ik vragen om daar nog eens over na te denken. Belijdenis doen is iets heel anders dan een soort geestelijk eindexamen afleggen. Zelfs de vraag of je daarvoor genoeg geloof hebt, is niet de belangrijkste. Belijdenis doen is niet laten horen wat je allemaal hebt, maar eerlijk belijden Wie je elke dag nodig hebt: Jezus Christus. Als dat verlangen bij u of jou leeft zou ik zeggen: stel het niet uit en geef je op om dit seizoen mee te doen met de belijdenisgroep. Mocht u of jij er nog wat over willen nadenken of met mij over willen praten, laat me dat dan weten (267415).

 

Vacant

Dominee

Ruben Bosch

Jeugdpastoraat

www.chris.nl