Omzien naar elkaar

In het pastoraat zien we naar elkaar om in onze vreugden en verdriet. Daarbij gaat het niet alleen om het pastoraat ontvangen als dat nodig is, maar allereerst om het pastoraat geven aan elkaar. Pastoraat is een opdracht voor de hele gemeente en niet alleen voor de ambtsdragers. Zo ziet Jezus als Goede Herder om naar Zijn schapen.

In de eredienst

In de Protestantse traditie is de eerste en belangrijkste vorm van pastoraat de eredienst op zondag. Daar ziet God naar ons om en wil Hij ons ontmoeten. Te midden van onze levensvragen wijst Hij ons de weg door Zijn Woord en bemoedigt Hij ons op onze levensweg. In de voorbede kan er aandacht zijn voor onze persoonlijke situaties alleen als u daar zelf toestemming voor geeft. We nemen dat niet aan van derden. U kunt het doorgeven aan uw wijkouderling of scriba, () En ook in de ontmoeting met elkaar en het koffie drinken na de dienst zien we naar elkaar om. Zo weten we ons door God en door elkaar gekend.

Vacant

Dominee

Agaath Aarendonk-Veenstra

Vertrouwenspersoon, Scriba

 

In de huiskringen

Pastoraat is een opdracht voor de hele gemeente. Dat krijgt een bijzondere uitwerking op de (huis)kringen. Niemand is in staat in z’n eentje mee te leven met alle anderen in de gemeente. Ook kan niet iedereen met mij meeleven. Het is soms niet eens wenselijk dat zoveel anderen van mijn persoonlijke zorgen weten. Maar meeleven kan wel met de kleine vaste groep van gemeenteleden op de (huis)kring die elkaar met regelmaat ontmoeten. Daar valt het ook sneller op als iemand even uitvalt. Meedoen op een huiskring is daarom pastoraal gezien heel belangrijk.

 

Door ouderlingen en wijkmedewerkers

Naast het omzien naar elkaar door de leden van de gemeente, gebeurt dit ook door de ouderlingen van de gemeente. Zij worden daarin bijgestaan door wijkmedewerkers. Om ervoor te zorgen dat elk gemeentelid aanspraak kan maken op pastorale zorg indien dat nodig is en gewenst, is de gemeente ingedeeld in 4 geografische wijken. Aan elke wijk is een ouderling als aanspreekpunt verbonden en één of meerdere wijkmedewerkers. Het overzicht daarvan staat hieronder. Zij hebben allemaal de belofte van geheimhouding afgelegd. Zij proberen zo mogelijk elke twee jaar met elk adres een keer contact op te nemen om een bezoek te brengen. We stellen het op prijs als u zelf contact opneemt als eerder al een bezoek gewenst is.

 

Door de predikant

De predikant is het aanspreekpunt voor pastoraat rondom geloofsvragen, geboorte, relaties, ziekte, pastoraal-psychologische problemen, stervensbegeleiding en rouw, en individuele situaties. Omdat we momenteel vacant zijn, kunt u daarvoor zelf contact opnemen met uw wijkouderling of scriba, zij weten welke predikant hem vervangt.

 

Voor de jeugd

Voor pastoraat aan de doelgroep van kinderen en jongeren is jeugdouderling Ruben Bosch het aanspreekpunt. Ook kunnen zij contact opnemen met Stichting Chris.

Ruben Bosch

Jeugdpastoraat

www.chris.nl

 

Wijkindeling

We werken met vier wijken die geografisch helder te onderscheiden zijn. De kern Loenen is verdeeld in twee wijken langs de scheidslijn Rijksstraatweg-Grutterstraat-Brugstraat.

 

Wijk 1 wordt gevormd door genoemde drie straten (Rijksstraatweg-Grutterstraat-Brugstraat) en de straten ten zuiden daarvan (Cronenburg, Driehoven en Oude Dorp zuid). Vanaf de rotonde aan de Bloklaan tot de rotonde bij de Heul. Toegevoegd zijn de adressen uit de gemeente Kockengen en Vreeland. Pastoraal aanspreekpunt is ouderling Pedro Kroon.

Pedro Kroon

Ouderling wijk 1

 

Wijk 2 wordt gevormd door alle straten ten noorden van de scheidslijn (Hoefijzer, Koninginnebuurt, Oude Dorp noord en Vreelandseweg). Toegevoegd zijn de adressen uit de gemeente Utrecht, Pastoraal aanspreekpunt is ouderling Gijsbert van Lindenberg.

Gijsbert van Lindenberg

Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters

 

Wijk 3 wordt gevormd door de straten van Kerklaan en Loenersloot (vanaf de rotonde bij de Heul). Toegevoegd zijn de adressen uit Baambrugge, Nigtevecht en Vinkeveen. Pastoraal aanspreekpunt is tijdelijk ouderling Gijsbert van Lindenberg.  Bezoekwerk wordt mede gedaan door de wijkmedewerkers Karel Hulsman en Hennie de Noo-Kool.

Karel Hulsman

Wijkmedewerker wijk 3

Hennie de Noo-Kool

Wijkmedewerker wijk 3

 

Wijk 4 wordt gevormd door Nieuwersluis en alle straten ten oosten van de Vecht (Zandpad, Mijndensedijk en Oud Over). Toegevoegd zijn de adressen uit Breukelen, Nederhorst den Berg en Weesp. Pastoraal aanspreekpunt is wijkmedewerker Govert Hoogendoorn. De plaats van ouderling is momenteel vacant.

Govert Hoogendoorn

Wijkmedewerker wijk 4