Diaconie

Diaconie vinden wij als gemeente een belangrijk onderdeel van het kerkwerk. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken. Om te helpen waar geen helper is en zo de liefde van God te laten zien! De diakenen hebben hierin een leidinggevende taak.

De diaconie werkt volgens een beleidsplan dat elke 5 jaar opnieuw wordt vastgesteld en zo nodig aangepast. Concreet wordt er door de diaconie bijdragen gegeven aan diverse geselecteerde diaconale doelen op plaatselijk, regionaal/provinciaal, landelijk en wereldwijd niveau.

Waar behoefte is aan (financiële)ondersteuning, kan je contact opnemen met één van de diakenen. Uiteraard worden dit soort zaken met uiterste discretie behandeld. Verder kan de diaconie je ook informeren over vakantiemogelijkheden voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Ook heeft de diaconie in de ‘werkgroep Nieuwersluis’ een contactpersoon. Deze werkgroep houdt zich bezig met de ondersteuning van het pastoraat en de hulpverlening aan vrouwen in de penitentiaire inrichting in Nieuwersluis. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de diaconie ook een contactpersoon in een groep van diakenen uit de diverse kerken in de gemeente Stichtse Vecht.

Aandacht voor diaconaat wereldwijd wordt in de gemeente geregeld via landelijke acties van Kerk-in-actie Werelddiaconaat. Tweemaal per jaar, in februari en oktober, zijn er speciale zondagen voor het Werelddiaconaat.

Rondom kerst is er speciale aandacht voor Kerk-in-actie Kinderen in de Knel, een wereldwijd hulpprogramma voor kinderen.

Fair Trade/derde wereldproducten maken deel uit van de attenties die aan gemeenteleden worden gegeven bij 75+verjaardagen en bij huwelijksjubilea.

Voor financiële steun aan onze zustergemeente in Lima (Peru) zie ook de pagina over Zending en evangelisatie op deze website. Sinds september 1997 zet de diaconie zich om deze zustergemeente financieel te ondersteunen o.a. bij het christelijk basis- en voortgezet onderwijs.

Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op!

Vacant

Dominee