Eredienst en Liturgie

Eredienst en liturgie

De eredienst is het centrum van ons geloof en kerk zijn. Alles vertrekt van daaruit en komt daar weer terug. We ontmoeten er God en we ontmoeten er ook elkaar. We worden opgeroepen en we roepen elkaar ertoe op om voor de dag te komen als kinderen van God, als mensen die geschapen zijn naar Zijn beeld.

Aan die ontmoeting met God en met elkaar geven we veel aandacht en die willen we zorgvuldig vorm geven in de zondagse erediensten. In het besef dat Hij de Schepper en Verlosser van ons leven is. Zo gaan we van kracht tot kracht, van zondag tot zondag steeds voort, tot de dag van Jezus wederkomst.

Kindernevendienst

Elk seizoen zijn er weer mooie verhalen opgezocht voor de kindernevendienst. De bedoeling is dat er een Lichtjespad of een mooie kerstviering wordt georganiseerd, samen met de Gereformeerde kerk en de Vecht en Angstel kerk. Iedereen is welkom.

Hulp is altijd welkom. We zijn nog op zoek naar mensen die ons team willen komen versterken. We zoeken mensen die leiding willen geven aan kinderen en daar plezier in hebben. Daarnaast zijn mensen die het leuk vinden om te schilderen en te knutselen en de kinderen daarbij te helpen ook van harte welkom. Je bent welkom om een keer te komen kijken of neem contact op met via het contactformulier.

Oppasdienst

Tijdens de dienst op zondagmorgen en op feestdagen is er in de Lichtkring oppas voor kinderen tot 4 jaar. Ook gasten kunnen van de oppasdienst gebruik maken.

 

Avondgebeden en Vespers

In de Stille Week, dat is de week voor Pasen, is er elke avond een vesper (avondgebed) om toe te leven naar het gedenken van het lijden , sterven en de opstanding van Jezus Christus. Dit doen we samen met de andere kerkgenootschappen in Loenen aan de Vecht.

Op een doordeweekse avond komen we dan een klein half uur samen om te zingen, te bidden, stil te zijn en te lezen in de Bijbel.

In de zomermaanden is er aan het eind van de kerkopenstelling op zaterdagmiddag een afsluitende vesper van een klein kwartier. Zo willen we ervan getuigen dat we geroepen zijn om de lofzang gaande te houden.