Financiën

Het project Werk aan de Kerk richt zich op een drietal belangrijke aspecten:

  1. Herstel en Restauratie
  2. Multifunctioneel maken voor een breder publiek
  3. Duurzaamheid vergroten

De kerk zelf heeft daar, mede dankzij legaten, veel geld voor opzij gezet. Dat bedrag is 1.055.000 euro.

Het totale project is begroot op ruim 1.6 miljoen.  Mede dankzij de verschillende fondsen en particulieren die toezeggingen gedaan hebben is een bedrag van bijna 600.000 euro beschikbaar gekomen.


Wilt u een bijdrage leveren aan het Werk aan de Kerk?

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op NL56RABO 0373 7246 24 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht o.v.v. Werk aan de Kerk. Dank u wel!

Denkt u erover na om een (grote) gift te doen of wilt u meer informatie over periodiek schenken?
U kunt contact opnemen met de secretaris kerkrentmeester; dhr W. Berger 0294-293365 of stuur een mail naar .

Het aangaan van een periodieke gift is voor u interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een ‘normale gift’. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60,-) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.

De Hervormde kerk heeft een ANBI status . Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Het Werk aan de Kerk project zou niet mogelijk zijn zonder financiële middelen. Dank aan alle stichtingen, fondsen, bedrijven en particulieren die dit project een warm hart toedragen en ons financieel steunen.