Financiën

En natuurlijk gaat het ook over geld..

Het project Werk aan de Kerk richt zich op een drietal belangrijke aspecten:

  1. Herstel en Restauratie
  2. Multifunctioneel maken voor een breder publiek
  3. Duurzaamheid vergroten

De kerk zelf heeft daar, mede dankzij legaten, veel geld voor opzij gezet. Dat bedrag is 1.055.000 euro.

Het totale project werd bij het begin begroot op ruim 1.6 miljoen. Mede door de Corona crisis is vertraging opgetreden, voor sommige werkzaamheden moet nu meer betaald worden en de materiaalprijzen zijn fors gestegen. 

Geruime tijd geleden is ook gestart met een fondsenwerfactie. Mede dankzij de verschillende fondsen en een particulier die toezeggingen gedaan hebben is een bedrag van 429.500 euro beschikbaar gekomen.

Ondanks de vele en mooie schenkingen komen we nog geld tekort. We hopen de laatste €200.000,- nog bij elkaar te kunnen halen zodat we het Werk aan de Kerk kunnen voltooien. 

Om dit doel te bereiken wordt de fondsenwerving natuurlijk doorgezet en organiseert de kerkgemeenschap diverse acties. Éen daarvan zal gehouden worden op 11 september (Open Monumentendag). Daar leest op meer over bij het kopje laatste nieuws.

Wilt u een bijdrage leveren aan het Werk aan de Kerk?

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op NL56RABO 0373 7246 24 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht o.v.v. Werk aan de Kerk. Dank u wel!

Denkt u erover na om een (grote) gift te doen of wilt u meer informatie over periodiek schenken?
U kunt contact opnemen met de secretaris kerkrentmeester; mr W. Berger 0294-293365 of stuur een mail naar .

Het aangaan van een periodieke gift is voor u interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een ‘normale gift’. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60,-) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.

De Hervormde kerk heeft een ANBI status . Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.