Project informatie

Project informatie

Om dit bijzondere en historische pand voor toekomstige generaties te behouden zijn wij aan de slag gegaan. Zo blijft dit mooie kerkgebouw bewaard voor ‘straks’. Een kerk waar iedereen welkom is om samen te komen, te vieren en te danken met elkaar.

Multifunctionaliteit
De multifunctionaliteit zien we terug in de aanpassing aan het huidig liturgisch gebruik met toevoeging van utilitaire ruimten in de transepten, in het nieuwe stiltecentrum en in het toegankelijker maken van de kerk voor bruiloften en begrafenissen. De banken in het middenschip zijn vervangen voor stoelen waardoor de ruimte breed inzetbaar is.

Restauratie
De restauratie vindt zijn beslag in het herstel van aanwezige monumentale waarden, het herstel en de aanpassing van de vloer en het herstel van alle kerkvensters en waar nodig de restauratie van de 19e-eeuwse canapé banken. Hieronder valt ook het uitnemen van de eeuwenoude zerken, die waar nodig gerepareerd en volgens plan weer in de kerk herplaatsen zijn op een degelijke (betonnen) ondergrond.  In deze ondergrond is de vloerverwarming aangebracht in het schip.

Gebrandschilderd glas
Een geoormerkt bedrag uit een erfenis was gereserveerd voor het plaatsen van gebrandschilderd glas. Voor het Koor ( de opstandingskapel) en schip is dit speciaal ontworpen. 

Verduurzaming
De verduurzaming vindt plaats door het gebruik van duurzame (vloer)-verwarming in het schip, de zijbeuken en de transepten, daarnaast zijn achter de ingangen in de zijbeuken glazen tochtportalen geplaatst. Alle ramen van de kerk zijn voorzien van nieuwe (voorzet)ramen.