College van kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van onze gemeente zoals het kerkgebouw, de pastorie en overig onroerend goed, zoals bijvoorbeeld legaten. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de materiële aspecten van het beheer, zoals onderhoud en verhuur van onze kerkelijke gemeente. Volgens de kerkorde bestaat de kerkenraad van een gemeente uit de predikant, ouderlingen en diakenen.

Gijsbert van Lindenberg

Ouderling wijk 2