College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de goederen en onroerende zaken van onze kerkelijke gemeente. Denk bij dat laatste aan het kerkgebouw, de pastorie en De Lichtkring. Het College is verantwoordelijk voor verhuur en onderhoud, maar ook restauratie wanneer dat nodig is. Ook het totale financieel beheer van de kerkelijke gemeente is aan het College opgedragen. Daarom stelt het College jaarlijks de begroting en de jaarrekening op, die vervolgens worden vastgesteld door de kerkenraad. De ledenadministratie valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van het College.

Samenvattend: bij het College ligt alles op het gebied van de financiën, het beheer en de administratie.

Gijsbert van Lindenberg

Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters