Rekeningnummer(s)

Financiële gegevens van de kerk.

Kiest u voor alle betalingen aan de kerk het rekeningnummer van de “CvK Hervormde Gemeente – overige betalingen”

CvK Hervormde Gemeente – inzake Kerkbalans & Solidariteitskas NL34RABO 0373 7246 32 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht inz. Kerkbalans.
CvK Hervormde Gemeente – overige betalingen NL56RABO 0373 7246 24 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht.
Diaconie NL40 RABO 0336 9159 34