Corona maatregelen

Loenen aan de Vecht, 7 oktober 2020

Beste gemeenteleden,

Dankbaar waren we dat met inachtneming van de corona maatregelen onze kerkdiensten plaats konden vinden waarbij alle kerkgangers welkom waren en er gemeentezang kon plaats vinden. Toen het aantal besmettingen in onze regio begon op te lopen en er ook in onze gemeente een aantal personen corona bleken te hebben en in quarantaine moesten, hebben we gelijk besloten om met de gemeentezang een pas op de plaats te maken, ruim vóór de persconferentie van premier Rutte op 28 september. Maar nog steeds bleven alle kerkgangers welkom.

Het was dan ook een teleurstelling dat minister Grapperhaus op 5 oktober plotseling het aantal kerkgangers beperkte tot maximaal 30 personen exclusief de mensen die een taak hebben en de kinderen tot 12 jaar.

De Protestantse Kerk in Nederland adviseert ons zeer dringend om voor de maand oktober ons aan deze richtlijn te houden. De kerkenraad heeft op 5 oktober besloten om uit solidariteit en vanwege de beeldvorming deze richtlijn over te nemen. Dat betekent dat we moeten gaan werken met een systeem van aanmelding voor de kerkdienst. Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat met maatwerk er in ons kerkgebouw meer mogelijk is en dit veilig en verantwoord kan.

De verwachting is dat er voor de maand november meer maatwerk mogelijk is. Daar zullen wij bij het moderamen van de synode middels een brief ook voor pleiten.

Aangescherpte maatregelen

Hieronder leggen wij uit welke maatregelen vanaf nu gelden.

Maatregelen ten aanzien van de eredienst:

 1. Het belangrijkste blijft afstand houden en thuis te luisteren wanneer u corona gerelateerde klachten hebt of in contact bent geweest met een besmet persoon.
 2. Het opstarten van de avonddiensten wordt opnieuw uitgesteld. Op dit moment zou dit als tegenstrijdig en verkeerd begrepen kunnen worden.
 3. De ochtenddiensten zetten we voort zonder gemeentezang. Wel zijn er maximaal 5 voorzangers die de liederen zingen.
 4. In de diensten in de maand oktober zullen we het aantal kerkgangers beperken tot maximaal 30 personen exclusief de mensen die een taak hebben, zoals koster, plaatsaanwijzers, organist, voorganger, dienstdoende kerkenraadsleden, leiding Kindernevendienst en voorzangers. Ook kinderen tot en met 12 jaar vallen buiten het maximum van 30 personen.Dit betekent dat het noodzakelijk is u aan te melden voor deelname aan de ochtenddienst om te voorkomen dat er meer dan 30 kerkgangers zijn en we mensen teleurgesteld naar huis moeten sturen. Hoe u zich kunt aanmelden leest u onderaan deze brief.
 5. De kerkenraad heeft besloten om versneld uitvoering te geven aan de wens om de diensten ook middels video te streamen, zodat u thuis ook kunt meekijken naar de kerkdienst. Wij hopen dit zo spoedig mogelijk te realiseren en bekend te maken hoe u hiervan gebruik kunt maken.
  Klik hier om direct mee te luisteren
 6. Om heen en weer lopen zoveel mogelijk te beperken worden de kinderen van de Kindernevendienst al vóór de kerkdienst naar de Lichtkring gebracht door één van de ouders en na de dienst daar opgehaald.
 7. De koster en plaatsaanwijzers, die het meest heen en weer lopen in de kerk, zullen vanaf zondag 11 oktober vóór en na de dienst een mondkapje dragen. Of u zelf een mondkapje wilt dragen is uw eigen keuze.
 8. De beschikbare zitplaatsen in het kerkgebouw worden aangegeven door liedbundels. Deze zijn met grotere tussenruimte dan voorheen neergezet. Gelieve alleen te gaan zitten op een plek waar een liedbundel staat.

Andere maatregelen:

 1. De huiskringen worden nog niet opgestart vanwege de corona maatregelen. Ook ander winterwerk, wordt alleen opgestart als het veilig kan.
 2. Het jeugdwerk mag wel opgestart worden mits voldaan wordt aan de corona richtlijn. Teener Time gaat daarom gewoon door. Wel zal de leiding een mondkapje dragen. Los Amigos zal volgende week vrijdag ook opgestart kunnen worden.

Aanmelden voor ochtenddienst

Aanmelden kan tot vrijdagavond 22.00 uur via de email .

Wanneer het aantal van 30 is bereikt, dan krijgen de meerdere aanmeldingen voorrang voor de volgende zondagochtenddienst. Op zondagen dat er kindernevendienst is, krijgen ouders met kinderen voorrang.

Laat het weten aan de scriba als u onverwacht toch niet aanwezig kan zijn, dan kan er nog een ander worden uitgenodigd. Afmelden is dus gewenst.