Corona maatregelen

Loenen aan de Vecht, 21 november 2021

De basisregels blijven onverminderd van belang: Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog; thuisblijven en testen bij klachten.
Daarnaast houden we ons aan de volgende maatregelen die door de Protestantse Kerk worden geadviseerd:

  • We houden ons aan de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand
  • We werken met vaste placering en dragen een mondkapje tijdens verplaatsing
  • Ook al is ’t Web een goed geventileerde ruimte beperken we het aantal te zingen liederen en zingen we ingetogen
  • Een plaatsaanwijzer geeft duidelijk aan welke rij het eerst mag vertrekken
  • We beperken de groepsgrootte van kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden tot maximaal 4 personen

In de rubriek ‘Protestants Perspectief’ gaat scriba René de Reuver in op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel.
“Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden, maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een genadige houding. “