Jeugddienst

In samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Vecht & Angstelkerk wordt er zes keer per jaar speciaal, maar niet uitsluitend, voor de jongeren een dienst georganiseerd. Deze diensten zijn afgestemd op thema’s die leven onder de jongeren. Al vele jaren worden en mooie diensten neergezet waarbij naast de preek ook een sketch en band plaats krijgen in de dienst.

De commissie is bestaat uit jongeren van de Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk en de Vecht & Angstelkerk. De diensten vinden doorgaans plaats in de Hervormde Kerk. Op dit moment bestaat de commissie uit: Arjen van Nes, Jos Peters, Rhode Schoenmakers en Alies Vonk.

De dienst voor het seizoen 2015/2016 zijn op:

  • 4 oktober 2015
  • 13 december 2015
  • 17 januari 2016
  • 6 maart 2016
  • 17 april 2016
  • 5 juni 2016

 

Wij hopen jou/u graag te ontmoeten in één (of meerdere) van onze diensten.

Contact opnemen kan via deze link. Of kijk op onze facebook-pagina!

De jeugddienstcommissie

 


JD_Talenten JD_Leiden JD_Fouten JD_ALLYOUNEED JD_uitnodiging