Kerstavond

Lukt het niet om mee te kijken? Gebruik dan de volgende link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/561/events/event/15648670-202012242000
De kerstzangdienst, een gezamelijk initiatief van de Hervormde Kerk, de Vecht en Angstel Kerk en de Gereformeerde Kerk zal dit jaar een andere vorm krijgen vanwege de Corona beperkingen.
Het wordt een online dienst, die bij te wonen is op donderdag 24 december a.s. om 20.00 uur op deze pagina.

Het thema van deze dienst zal zijn: “Licht in de nacht”
Voorganger is ds. Peter Nagel en het orgel/piano wordt bespeeld door Egbert Verhoef. Medewerking wordt verleend door Orveo (Orkest Vecht en Omstreken).
Wij willen u van harte uitnodigen om deze dienst digitaal bij te wonen en hopen u volgend jaar in een goede gezondheid weer in de Kerk te mogen verwelkomen.

Liturgie
Orgelspel – ‘Komt allen tezamen’
Welkom
Lied – ‘Christe, Lux mundi’ (Christus, Licht van de wereld)
Gebed
Lied – ‘Christe, Lux mundi’ (Christus, Licht van de wereld)
Lied – ‘Hoor de eng’len zingen d’ eer’
Bijbellezingen uit Jesaja 9: 1-6 en Lucas 2: 1-16
Meditatie – Licht in de nacht
Muziekfantasie door organist
Lied – ‘Licht in de nacht’
Lied – ‘In het licht’
Gedicht – ‘In deze nacht’
Slotlied – ‘Ere zij God’