Cantorij

Geschreven op 25 mei 2017

Onlangs is de Cantorij in onze Gemeente opgericht. Een vijftiental mensen heeft zich hiervoor opgegeven. Afgelopen dinsdagavond (23 mei) hebben we onze eerste oefenavond gehad. We studeren onder leiding van Gert de Lange (dirigent/pianist/organist) en Egbert Verhoef (organist/pianist) psalmen en gezangen uit de bundel Weerklank in. We richten ons daarbij een beetje op de hoogtijdagen in het kerkelijk jaar. Dus met Pinksteren worden die liederen gezongen die daarop betrekking hebben. Doe ook mee en Kom zingen met de  cantorij!!

Dinsdag 30 mei van 20.00 – 21.30 uur en verder in principe elke dinsdag. Vanaf 19.45 koffie in de koor van de kerk

We zingen liederen uit Weerklank:

7:  Het zal ons waarlijk wel gelukken
10: Wie in de schaduw Gods
60: Heer wat wilt Gij
201: Kom Schepper
253: Iedereen zoekt U
588: Tekenen van vuur en wind