Begroting 2018

Geschreven op 12 december 2017

In zijn vergadering van 27 november heeft de kerkenraad de begroting 2018 voorlopig vastgesteld. Het daaraan gekoppelde meerjaren perspectief laat zien dat onze financiële situatie gestaag verslechtert. Wilt u lezen hoe snel dat gaat en wat de oorzaken zijn, neemt u dan een samenvatting mee die achterin op de tafel ligt. Schroom ook niet er vragen over te stellen. De kerkenraad zal de begroting definitief vaststellen in zijn eerste vergadering van 2018.

Gerrit Stam, kerkrentmeester