Bijeenkomsten Renovare – Reformatie

Geschreven op 24 september 2017

Met onze werkgroep Renovare hebben we voor het najaar een klein programma samengesteld rond de Reformatie. Dit is een beeldbepalende ontwikkeling geweest in de geschiedenis van Europa, met gevolgen tot op de dag van vandaag.

We hebben in combinatie met het filmhuis Loenen het volgende programma opgesteld:

vrijdag 29 september: film over het leven van Maarten Luther, in de Vecht & Angstelkerk aan de Rijksstraatweg. Inloop vanaf 19.30, de film begint om 20.00 Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een hapje en een drankje.

donderdag 5 oktober: lezing door dr. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn, over Luther en de rechtvaardiging – wat stond er op het spel?

donderdag 12 oktober: Lezing door dr. W. Dekker uit Oosterwolde, over Luther en de bekende predikant Bonhoeffer – de actualiteit van de Reformatie.

Deze laatste twee avonden zijn in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 11.

Inloop vanaf 19.30, er is dan koffie en thee, de lezing begint om 20.00. Rond 21.45 sluiten we de avonden af met een liturgisch avondgebed.

Naast de lezingen is er ook gelegenheid voor gesprek en ontmoeting.

 

Sander Griffioen, Pieter de Kruijf, Dirk Griffioen, Myriam van Vliet en Jeroen de Jong