Dagboek ‘Een hand vol koren’

Geschreven op 29 oktober 2021

Evenals voorgaande jaren kunt u weer het dagboek ‘Een hand vol koren’ bestellen via de Zendingscommissie. U kunt dit doen door een mail te sturen aan Jan van Zijtveld, zijn e-mailadres: