Dat smaakt naar meer!

Geschreven op 29 september 2017

Afgelopen zondag in de startdienst heeft de cantorij voor het eerst meegedaan. En dat smaakt naar meer! Wat mij opviel was dat er een krachtig geluid kwam vanuit de hoek waar de cantorij stond opgesteld en dat daardoor de gemeentezang merkbaar beter klonk. En dat is de functie van een cantorij: dat de gemeente beter zingt. Zelfs een in de gemeente vrij onbekend lied werd duidelijk meegezongen. Ik weet dat ze het best spannend vonden, maar het was een geslaagd experiment. Dus bedankt leden van de cantorij en jullie muzikale begeleiders, Gert de Lange en Egbert Verhoef! Dat was een mooi samenspel zo.

Afgesproken is dat de cantorij DV weer meedoet in de dienst herdenking overledenen op zondag 26 november. Daarvoor gaan ze nu een paar liederen instuderen. We kijken ernaar uit. En wilt u ook meedoen? Dinsdagavond is de oefenavond. Welkom!