Gemeentegesprek communicatie

Geschreven op 20 oktober 2016

Op 17 oktober jl. vond een gemeentegesprek plaats over het onderwerp communicatie. Het was een druk bezochte avond. De voorzitter van de kerkenraad, Pieter de Kruijf, vertelde hoe de kerkenraad een lijn had uitgezet bij het inhoud geven aan communicatie. ‘Op dit moment kunnen we niet rechtstreeks onze leden bereiken’ zo stelde Pieter, ‘terwijl de hedendaagse techniek ons daarbij wel kan helpen.’ Juist in een tijd van beweging en verandering is een duidelijke strategie nodig in de wijze waarop we onderling communiceren. Ook moet helder zijn waartoe bijv. de Kerkklok dient, of de Zondagsbrief, of de jaargids. De lijn die nu is ingezet ziet onze website als belangrijkste bron van informatie. Daarnaast kunnen andere middelen worden benut, zowel digitaal als (waar nodig) papier. Een redactiecommissie, van bij voorkeur een man/vrouw of acht, zal de website verder gaan invullen. Bij alle communicatie zal doorverwezen worden naar de website. Ook de inhoud van de zondagsbrief zal in de toekomst wijzigen. De jaargids zal verdwijnen en voor de belangrijkste informatie zal iets ‘uitgevonden’ worden dat makkelijk te hanteren is en een langere gebruiksduur heeft.

Vanuit de zaal werd een aantal zinvolle suggesties gedaan, bijvoorbeeld over leden die niet zijn aangesloten op de digitale wereld.

‘Zoals het volk Israël door de woestijn werd geleid, zo willen wij ook als gemeenschap voortgaan, ervoor zorgend dat niemand achterblijft’ zei dominee Nagel bij de afsluiting.

Met een grote mate van bijval werd ingestemd met de lijn van de kerkenraad. Het werk kan worden voortgezet.