Gemeentegesprek over het avondmaal.

Geschreven op 18 december 2016

We kijken terug op een goed bezocht en inhoudelijk gemeentegesprek over de viering van het avondmaal. Het was goed om van elkaar te horen wat we persoonlijk als waardevol en positief ervaren aan de viering van het avondmaal. De verwondering en vreugde over de genade werd daarbij benoemd. Ook de ruimte voor het tere persoonlijke en ernstig eerbiedige. En de vreugde van de gezamenlijkheid in het vieren aan één tafel. Maar het was ook goed om te vernemen wat als minder positief wordt beleefd. Zoals het formele, afstandelijke van het formulier, de lange stilte bij het rondgaan van de beker en het aankijken tegen de rug van onze medebroeders en -zusters. Bij de wensen viel op het verlangen om hen die niet komen er toch bij te kunnen betrekken, om tegelijkertijd het brood te nuttigen en om het avondmaal vaker te kunnen vieren. Maar soms waren de wensen ook tegengesteld.

Na stil gestaan te hebben bij de betekenisaspecten van gedachtenis, gemeenschap en verwachting, hoorden we de voornemens van de kerkenraad om de beleving van het avondmaal te versterken. Het bewaren van de eerbied en de stilte, meer ruimte voor de vreugde en dankbaarheid en versterking van de beleving van de gezamenlijkheid.

Gedacht wordt aan een bezinningsmoment met een avondgebed(Vesper) in de week van voorbereiding. Om ook de lofprijzing, voorbede en geloofsbelijdenis samen aan tafel te doen. Een tafelopstelling te zoeken die meer het gevoel geeft van een kring. Stilte bij het rondgaan van het brood, passende muziek bij het rondgaan van de beker. Ruimte voor kleine bekertjes voor wie bezwaar heeft tegen één grote beker. Een groet brengen bij wie we misten ?! Vaker het avondmaal te vieren en zo mogelijk ook eens samen met de andere protestantse kerken in ons dorp.

Natuurlijk zijn dit geen dingen die in één keer allemaal moeten worden doorgevoerd, maar ze geven een richting aan waarin we met geleidelijke stappen zoeken naar verdieping van de beleving van het avondmaal. Daarbij helpen de bijdragen en kritische opmerkingen uit de gemeente om als kerkenraad goed na te denken bij de uitwerking hiervan