Gemeentegesprekken

Geschreven op 28 april 2017

Er zijn al een aantal gemeentegesprekken geweest en er volgen er nog 3. Elke bijeenkomst heeft zijn eigen thema, maar allemaal gaan ze uiteindelijk over hoe wij gemeente willen zijn. In de loop van het jaar zal hopelijk steeds meer duidelijk worden naar welke ontwikkeling we gezamenlijk uitkijken.

De kerkenraad kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat u allemaal meepraat. Elk inzicht is welkom en telt mee. Op de avonden zelf worden geen beslissingen genomen maar er zal tegelijk wel geleidelijk een gezamenlijk toekomstbeeld ontstaan. Het zou mooi zijn als u, jon en oud, man of vrouw, vrolijk of ernstig, daar allemaal aan bijdraagt. Mocht u er werkelijk niet bij kunnen zijn dan kunt u eventueel ook schriftelijk uw inzichten over het betreffende onderwerp aanreiken.

Hierbij vast de geplande data: 29 mei, 23 september(in combinatie met de startdag) en 8 november.