Gezamenlijke viering zondag 21 januari 10.00 uur

Geschreven op 17 januari 2018

Op zondag 21 januari vieren de vijf kerken van de Raad van Kerken Loenen/Vreeland samen in één dienst in de grote kerk van Loenen. Op die eerste zondag in de week van gebed voor de eenheid zijn de andere kerken ‘dus’ gesloten om te benadrukken dat we samen optrekken in gebed voor de eenheid. Voorgangers zijn Jos van Os, Peter Nagel en Jeroen de Jong. Zij worden bijgestaan door leden van de vijf geloofsgemeenschappen uit Loenen en Vreeland. Het thema is ‘recht door zee’. De basisliturgie is samengesteld door kerken uit het Caribisch gebied. Het exodusverhaal, de bevrijding uit de slavernij, spreekt Caribische christenen nog altijd erg aan. In de liturgie van deze zondag speelt dat exodusverhaal dan ook een prominente rol. De collectes zijn voor het project van de basisscholen uit Loenen/Vreeland voor de wederopbouw van een basisschool in Sint Maarten én voor de inzet van het gezamenlijke kerkenwerk van de Raad van Kerken Loenen/Vreeland.