Huiskring

Geschreven op 22 november 2017

In de 4e bijeenkomst van de huiskringen  lezen we: 1 Samuel 10: 17-27:   `Gods aanwijzingen volgen`.  Saul is door Samuël tot koning gezalfd. Saul kan slechts koning zijn door in dienst te staan van het volk en van God.  Hoe kan hij weten wat God wil? Hoe kunnen wij weten wat God met ons leven wil?  De huiskringweek staat ingeroosterd in week 49.