Kerstfeest Kindernevendienst / Kerstwandeling

Geschreven op 15 december 2019

De plannen voor het Kinderkerstfeest zijn bekend! Wij zijn er heel enthousiast over en hopelijk u ook.
Om het evangelie door te laten klinken in Loenen en omgeving zullen wij letterlijk door het dorp trekken om mensen aan te spreken. Wij gaan een Lichtjespad organiseren waarbij elk kind/gezin uit Loenen kan aansluiten.

We zullen starten bij de Hervormde Kerk en (in kleine groepjes) langs een met kaarsjes verlicht pad het kerstevangelie horen vertellen of uitgebeeld zien krijgen op bepaalde punten in het dorp. Hierbij valt te denken aan een scène uit het kerstverhaal waar de Herders vertellen over het engelenkoor en even verderop de Wijzen die de kinderen de weg wijzen naar de kerststal. De kinderen hebben dan door een stuk of 8 tussenstops het kerstverhaal mee gekregen. Het eindpunt zal bij de V&A kerk zijn waar een levende kerststal te zien zal zijn, chocolademelk gedronken kan worden en iets lekkers gegeten.

Om dit mogelijk te maken zullen wij het Kinderkerstfeest houden op zondag 22 december tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Deze aanpassing naar de zondag is niet alleen organisatorisch nodig omdat dit op 1e kerstdag niet haalbaar is, ook hebben wij begrepen van veel ouders dat de viering tijdens de kerstdagen toch vaak een struggle blijkt te zijn. De verwachting is dat wij een grotere groep mensen kunnen bereiken door verplaatsing van het moment en door het nieuwe concept. Door de actieve en beeldende manier van het kerstverhaal uitleggen spreekt het bij kinderen veel meer tot de verbeelding. Het past beter bij de behoefte van de tegenwoordige tijd waardoor we aansluiting hopen te krijgen bij gezinnen uit oa. Cronenburgh.

Komt u ook een kijkje nemen? En mocht u willen helpen dan horen we dit natuurlijk graag want er is veel hulp nodig.

De leiding van de kindernevendienst van de Hervormde kerk en de Vecht & Angstelkerk