Kerstzangdienst

Geschreven op 29 november 2015

Op donderdag 24 december 2015 zal de kerstzangdienst worden gehouden om 20.00 uur in de Grote Kerk in Loenen aan de Vecht. Dit is een gezamelijk initiatief van de Hervormde Kerk, de Vecht en Angstel Kerk en de Gereformeerde Kerk. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om deze dienst bij te wonen.

De kerk is open vanaf 19.30 uur. Het thema van deze dienst zal zijn: “Jezus is zijn naam” .Voorganger is ds. Jeroen de Jong en het orgel wordt bespeeld door Jouke van der Veer.

Medewerking wordt verleend door het Kerkkoor uit Baambrugge en het Dignakoor uit Amstelveen onder gezamelijke leiding van Charles A. de Vree. Ook zal er samenzang mét het koor.

Bij de uitgang zal een collecte plaatsvinden voor het Rode Kruis.