Kring voor jonge mensen

Geschreven op 9 november 2017

Op woensdag 22 november komt de kring weer bij elkaar aan de pastorie. We beginnen om 19.30 uur met een eenvoudige maaltijd en bespreken daarna hoofdstuk 4 uit het boekje ‘Radicaal discipelschap’ van John Stott. In dat hoofdstuk gaat het over ‘zorg dragen voor de schepping’.