Mensen zijn belangrijk en daarom helpen wij!

Geschreven op 27 oktober 2017

Danken doet delen
Op woensdag 1 november a.s. houden we als gemeente de Dankdag voor gewas en arbeid. In verband hiermee wil de diaconie, net als vorige jaren, een inzameling houden voor de voedselbank van de Stichting Hoop voor Morgen in Amsterdam Zuidoost. Regina Mac-Nack heeft deze stichting en voedselbank ruim 15 jaar geleden opgericht. Deze christelijke stichting ontvangt geen subsidie en is geheel afhankelijk van giften en donaties. Op dit moment worden wekelijks 650 gezinnen van een voedselpakket voorzien.

Hoe kunt u helpen
Op de Dankdag woensdagavond 1 november (vóór de dienst) en zondagmorgen 5 november (vóór de dienst) kunt u achter in de kerk houdbare levensmiddelen afgeven, zoals suiker, koffie, thee, pasta, rijst, olie, jam, ontbijtkoek, groenten en fruit in blik of pot. Let u wel op de houdbaarheidsdatum? Hoe langduriger houdbaar, hoe beter! Ook persoonlijke verzorgingsproducten zijn welkom. Te denken valt aan: tandpasta, tandenborstels, zeep en zeeppoeder. Uw bijdrage wordt gebruikt om de gebruikelijke pakketten aan te vullen en dan is het plezierig als dat in de tijd kan worden gespreid.

De diakenen staan klaar om op genoemde tijden achter in de kerk uw bijdragen in ontvangst te nemen.