Oecumenisch gesprek op 8 november

Geschreven op 27 oktober 2017

Op woensdag 8 november organiseert de Raad van Kerken Loenen/Vreeland in de bovenzaal van de katholieke Ludgeruskerk een gespreksbijeenkomst over Luther. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen in Wittenberg op de deur spijkerde. Bram den Uyl en Joseph Toonen leiden na een korte inleiding over Luther een gesprek in over de betekenis van Luther in de eenentwintigste eeuw. Heeft Luther ons christenen, protestant en katholiek, nog steeds iets te zeggen? Aan de hand van ‘onze’ stellingen voeren we in kleine groepen, samengesteld uit de verschillende kerken, een gesprek waarvan de uitkomsten na afloop plenair worden gedeeld. In februari jl. organiseerden we een soortgelijke gespreksavond naar aanleiding van de oecumenische viering op 22 januari. Iedereen vond ‘toen’ dat die avond een vervolg verdiende. Vandaar dat we u van harte uitnodigen om op 8 november aanwezig te zijn om met mensen van de andere kerken in Loenen en Vreeland in gesprek te gaan, vooral over wat ons met elkaar verbindt. Dit gesprek ligt in het verlengde van de gemeentegesprekken in onze gemeente over de criteria voor de toekomst van het kerkgebouw: Het kerkgebouw als plaats van eenheid van de kerken. We hopen daarom dat veel gemeenteleden mee zullen doen aan dit gesprek over de stelling: De verschillen van 500 jaar geleden zijn overbrugd! Kan de eenheid nu hersteld? We hopen op een open en respectvol gesprek.