Oecumenische dienst op 20 januari

Geschreven op 4 januari 2019

Zondag 20 januari is de jaarlijkse oecumenische dienst ter gelegenheid van ‘de week van gebed voor de eenheid van de christenen’ onder verantwoordelijkheid van de Raad van kerken van Loenen aan de Vecht en Vreeland. Deze diensten worden steeds in goed en intensief overleg voorbereid om tot een invulling te komen waar alle 5 meewerkende kerken achter kunnen staan en hun identiteit in herkennen. Daarom nodigen wij u vrijmoedig uit om daar ook als Hervormde gemeente aan deel te nemen. Niet alles zal hetzelfde zijn als altijd, maar niemands identiteit zal geweld worden aangedaan. Dat is voor elke kerkelijke gemeente belangrijk.

In de taakverdeling zal ds. Peter Nagel de preek verzorgen over het dit jaar door christenen uit Indonesië voorbereide thema ‘Recht voor ogen’ uitgaande van Deuteronomium 16: 10-20, de leiding heeft pastor Jos van Os, en de leiding bij de gebeden heeft pastor Fred Flantua. Medewerking wordt verleend door het St. Ceciliakoor o.l.v. Dennis de Bruijn en misschien zingt onze cantorij met hen mee. De dienst vindt dit jaar plaats in het gebouw van de Rooms Katholieke Kerk aan de Prinses Margrietlaan 1. De dienst begint om 10.00 uur. Hartelijk welkom.