Oecumenische Vredesdienst zondag 16 september Vreeland

Geschreven op 2 augustus 2018

In de vredesweek 2018 houdt de Raad van Kerken Loenen/Vreeland de oecumenische viering op zondag 16 september in de grote kerk van Vreeland. Aanvang 16 uur. Pastor Jos van Os gaat voor.

Het thema is ‘generaties voor vrede’. In de viering lezen we Jacobus 2: 14-18, Marcus 9: 14-29 en zingen we o.a. psalm 78, vers 1 en 2, besteden we aandacht aan de ‘Tafels van Hoop’ die we regelmatig organiseren samen met statushouders en bidden we voor Jeroen de Jong die op zondag 23 september wordt bevestigd in Waarder.

U bent van harte uitgenodigd.