Opknappen koor

Geschreven op 29 september 2017

De extra collectes zijn sinds enige tijd bestemd voor het opknappen van het koor. Daar gebeurt nogal wat. Allereerst zijn de scheuren gedicht en zijn grote delen van het stucwerk opnieuw opgebracht. Verder wordt ook de vloer aangepakt. De ruimte tussen de tegels wordt opgevuld zodat er weer een strak geheel ontstaat. Maar het meest in het oog springt de kleur van de wanden. Die worden niet meer kil wit, maar een iets warmere roomkleur. Daarbij wordt een rode bies aangebracht rond de boogramen; historisch zeer verantwoord. Als dit allemaal klaar is, is het weer een pláátje van een ruimte. Omdat we dit werk hebben opgenomen in ons zesjarig onderhoudsplan krijgen we daar een subsidie voor van ongeveer 50%. De andere helft moet uit onze eigen middelen komen. De moeilijke dingen worden door de aannemer gedaan, maar het grootste deel van het werk gebeurt door gemeenteleden.

Gerrit Stam, kerkrentmeesters