Pinksterzangdienst vrijdagmiddag 18 mei 15.00 uur in Studio Idee

Geschreven op 25 april 2018

Op vrijdagmiddag 18 mei houdt de Raad van Kerken Loenen/Vreeland haar jaarlijkse Pinksterzangdienst. Het thema is  ‘de geest waait …’. Deze keer vindt de Pinksterzangdienst niet in de avond plaats,  maar in de middag om 15.00 uur in de grote zaal van Studio Idee(’t Kampje). Jeroen de Jong, Peter Nagel en Fred Flantua gaan voor. Peter Nagel houdt de overweging en Bram den Uyl bespeelt de piano. Genesis 1-2 en Handelingen 2, 1-6 staan centraal. We verwachten dat er leden van alle vijf geloofsgemeenschappen aanwezig zullen zijn bij deze oecumenische Pinksterzangdienst. U bent ‘dus’ van harte welkom.