Planten- en Rommelmarkt

Geschreven op 26 mei 2017

Lieve mensen,

Wat waren het een gezellige en mooie zaterdagen tijdens de planten- en rommelmarkt op 13 en 20 mei! Op een (pittig) buitje na viel het weer erg mee en was er veel belangstelling om te kijken en te kopen.

Veel werk is verzet om alles in orde te maken en aan het eind weer op te ruimen en met enthousiasme werd van alles “aan de man gebracht”. Sommigen stegen tot grote hoogte! Ook voor de inwendige mens werd goed gezorgd.

Met de resultaten waren we heel blij! Van de plantenmarkt gaat  €2.020,– naar de voedselbank “Hoop voor Morgen”. De opbrengst van de rommelmarkt was uiteindelijk bijna €  2.500,–. Dat is voor het onderhoud van de kerk en de landelijke organisatie van de VakantieBijbelWeek (de HGJB).

Als commissie willen we iedereen (en speciaal de jongeren!) die op vele manieren heeft bijgedragen reuze bedanken!!!