Ring Breukelen

Geschreven op 15 maart 2019

De Ring Breukelen houdt op woensdag 20 maart 2019 een bijeenkomst in de Gereformeerde Kerk ‘Postwijck’, Rijksstraatweg 29, 1396 JD BAAMBRUGGE. De aanvang is om 19.45 uur (Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee en een koekje.) Op het programma staat een lezing door dr. Stefan Paas hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije

Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij zal voor ons spreken over: Vreemdelingen en priesters. Kerken worden kleiner, de samenleving seculariseert. Tegelijk zijn er tal van initiatieven om als kerk opnieuw missionair te zijn. Maar kan dat wel, missionair zijn als kleine christelijke gemeente in een omgeving die nauwelijks geïnteresseerd is in God en geloof? Eerder schreef hij hierover een boek ‘Vreemdelingen en priesters: Christelijke missie in een postchristelijke omgeving.’ In dit boek neemt hij de lezer mee op een verkenning langs geloven en missionair kerk-zijn in een seculiere samenleving. Een verhaal van realisme en hoop, nuchter en vrolijk. Daarover vertelt hij op deze Ringvergadering. U bent van harte welkom, maar het is voor een goed verloop wel van groot belang om te weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten. Dit graag doorgeven aan dhr. Harmen Hoogenhout (