Rondom de eredienst

Geschreven op 21 december 2017

Voor de morgendienst van de 4e Advent op zondag 24 december heb ik geruild met ds. G.J. Codée uit Maarssen. De avonddienst van 19.00 uur vervalt om plaats te geven aan de Kerstzangdienst om 20.00 uur in de Grote Kerk. Het thema is: De levensdraad van de mens. Voorganger is ds. Peter Nagel en medewerking wordt verleend door het koor Encore uit Kockengen onder leiding van Jos Mans. Het orgel wordt bespeeld door Gert de Lange, trompettist is Coen Schlimme. De collecte is bestemd voor de christelijke hulporganisatie ZOA.

Op eerste Kerstdag op maandag 25 december hoop ik zelf voor te gaan in de Kerstmorgendienst. De cantorij onder leiding van Gert de Lange verleent medewerking. ’s Middags om 16.00 uur is het Kinderkerstfeest met als thema ‘GEWOON heel BIJZONDER’. Laten we zoveel mogelijk kinderen uit onze omgeving uitnodigen om erbij aanwezig te zijn!

Op tweede kerstdag op dinsdag 26 december hoop ik om 10.00 uur zelf voor te gaan in een dienst van verdieping. Aan de hand van zondag 14 van de Heidelbergse catechismus denken we na over het geheim van kerstfeest.

Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag 31 december. In de morgendienst om 10.00 uur hoopt ds. T.J. Korten uit Lopikerkapel voor te gaan. De avonddienst is evenals vorig jaar een gezamenlijke dienst van de Gereformeerde Kerk, de Vecht en Angstel Kerk en de Hervormde Gemeente. Deze vindt plaats om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat! Voorgangers zijn pastor Fred Flantua en ds. Peter Nagel (liturgie) en ds. Klaas de Vries (prediking).

Op de nieuwjaarsmorgen van maandag 1 januari 2018 hoop ik zelf voor te gaan in een nieuwjaarsmorgengebed.

Al met al een veelzijdig aanbod aan kerkdiensten, variërend van eenvoudig tot feestelijk, van gewoon tot bijzonder, van laagdrempelig tot verdiepend, van intiem tot massaal. Alle met het gemeenschappelijke element dat er iets ervaren mag worden van God Die mens werd in Jezus Christus en nabij wil komen in de verschillende werkelijkheden van ons bestaan. Laten we bidden dat Gods zegen wordt ervaren en harten vernieuwen zal.

ds. P. Nagel